Praktisch maandblad voor primair onderwijs

De rode draad op schoolkamp

Beschrijving van een schoolkamp, met als (letterlijk) thema: een rode draad. Over het creatief invullen van een schoolkamp, op een andere manier dan gebruikelijk.

Het is voorbij, groep 8 vertrekt!

Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Uitbreiding: De rode draad op schoolkamp

Beschrijving van een schoolkamp, met als (letterlijk) thema: een rode draad. Over het creatief invullen van een schoolkamp, op een andere manier dan gebruikelijk.

Plezier in dichten

Bovenbouwproject over nonsenspoëzie. Over het beschouwen én zelf schrijven van gedichten, over het spelen met woorden als heerlijk taalspel. Met poëtische ontdekkingen, verkenningen en handreikingen, in de vorm van twaalf opdrachtkaarten.

Van weerzin naar weer zin!

Over de oorzaken van weerzin bij leerlingen en suggesties voor een mogelijke aanpak, om de situatie te verbeteren. Praktische maatregelen, om aan de slag te gaan met motivatieproblemen.

Bliksem in de kring

Over het experimenteren met elektriciteit (zwakstroom) in de bovenbouw. Met vijf opdrachtkaarten, waarbij vooral de ervaring – en in mindere mate de verklaring – van de verschijnselen centraal staat.

Dag, dromen!

Kant-en-klaar, thematisch lesontwerp over dromen. Van prentenboek en kringgesprek tot beeldende activiteit en evaluatie.

Uitbreiding: Dag, dromen!

Kant-en-klaar, thematisch lesontwerp over dromen. Van prentenboek en kringgesprek tot beeldende activiteit en evaluatie.

Uitbreiding: Van weerzin naar weer zin!

Over de oorzaken van weerzin bij leerlingen en suggesties voor een mogelijke aanpak, om de situatie te verbeteren. Praktische maatregelen, om aan de slag te gaan met motivatieproblemen.

Afscheid van de redactie: Floor Koedam

Beste lezers van het Praxisbulletin, Soms moet je – ook al is het misschien voor jezelf eerst even wat minder plezierig – ergens gewoon een keer een punt achter zetten. Voor mij is dat nu het geval bij het redactiewerk voor het Praxisbulletin.

Interactief voorlezen met kinderen

Interactief voorlezen is een goede manier om de taalontwikkeling bij kleuters te stimuleren. Over de vele mogelijkheden hoe u kinderen actief kunt betrekken bij een verhaal.

Streetdance en hiphop

Dit artikel brengt hiphop en streetdance binnen de school, waardoor een brug geslagen wordt tussen verschillende culturen. Over een boeiende combinatie van sport, cultuur, muziek en zelfexpressie.

Burgerschap in de klas

Hoe kunt u gestalte geven aan burgerschapsvorming en sociale integratie in uw onderwijspraktijk? Artikel met praktische uitwerkingen, tips en gereedschap om te oefenen. Over klasse!box en klasse!kas.

‘Thuis is mijn kind heel anders!’

Tips en suggesties over hoe u als leerkracht op een goede manier vorm kunt geven aan gesprekken met ouders in het algemeen én met ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ass) in het bijzonder.

Als kinderen teveel voor zichzelf opkomen

Artikel over gedragingen en achtergronden van kinderen, die overdreven assertief zijn. Over herkenning en begeleiding van agressiegedrag. Met stappenplan.

De rode draad op schoolkamp

Beschrijving van een schoolkamp, met als (letterlijk) thema: een rode draad. Over het creatief invullen van een schoolkamp, op een andere manier dan gebruikelijk.

Het is voorbij, groep 8 vertrekt!

Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Uitbreiding: De rode draad op schoolkamp

Beschrijving van een schoolkamp, met als (letterlijk) thema: een rode draad. Over het creatief invullen van een schoolkamp, op een andere manier dan gebruikelijk.

Plezier in dichten

Bovenbouwproject over nonsenspoëzie. Over het beschouwen én zelf schrijven van gedichten, over het spelen met woorden als heerlijk taalspel. Met poëtische ontdekkingen, verkenningen en handreikingen, in de vorm van twaalf opdrachtkaarten.

Van weerzin naar weer zin!

Over de oorzaken van weerzin bij leerlingen en suggesties voor een mogelijke aanpak, om de situatie te verbeteren. Praktische maatregelen, om aan de slag te gaan met motivatieproblemen.

Bliksem in de kring

Over het experimenteren met elektriciteit (zwakstroom) in de bovenbouw. Met vijf opdrachtkaarten, waarbij vooral de ervaring – en in mindere mate de verklaring – van de verschijnselen centraal staat.

Dag, dromen!

Kant-en-klaar, thematisch lesontwerp over dromen. Van prentenboek en kringgesprek tot beeldende activiteit en evaluatie.

Uitbreiding: Dag, dromen!

Kant-en-klaar, thematisch lesontwerp over dromen. Van prentenboek en kringgesprek tot beeldende activiteit en evaluatie.

Uitbreiding: Van weerzin naar weer zin!

Over de oorzaken van weerzin bij leerlingen en suggesties voor een mogelijke aanpak, om de situatie te verbeteren. Praktische maatregelen, om aan de slag te gaan met motivatieproblemen.

Afscheid van de redactie: Floor Koedam

Beste lezers van het Praxisbulletin, Soms moet je – ook al is het misschien voor jezelf eerst even wat minder plezierig – ergens gewoon een keer een punt achter zetten. Voor mij is dat nu het geval bij het redactiewerk voor het Praxisbulletin.

Interactief voorlezen met kinderen

Interactief voorlezen is een goede manier om de taalontwikkeling bij kleuters te stimuleren. Over de vele mogelijkheden hoe u kinderen actief kunt betrekken bij een verhaal.

Streetdance en hiphop

Dit artikel brengt hiphop en streetdance binnen de school, waardoor een brug geslagen wordt tussen verschillende culturen. Over een boeiende combinatie van sport, cultuur, muziek en zelfexpressie.

Burgerschap in de klas

Hoe kunt u gestalte geven aan burgerschapsvorming en sociale integratie in uw onderwijspraktijk? Artikel met praktische uitwerkingen, tips en gereedschap om te oefenen. Over klasse!box en klasse!kas.

‘Thuis is mijn kind heel anders!’

Tips en suggesties over hoe u als leerkracht op een goede manier vorm kunt geven aan gesprekken met ouders in het algemeen én met ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ass) in het bijzonder.

Als kinderen teveel voor zichzelf opkomen

Artikel over gedragingen en achtergronden van kinderen, die overdreven assertief zijn. Over herkenning en begeleiding van agressiegedrag. Met stappenplan.