Praktisch maandblad voor primair onderwijs

Column: Jaloers

Elke maand leest u hier een column van Lysbeth of Gallus. Deze maand is Lysbeth jaloers op haar collega's. Maar niet op allemaal!

Ik ben vindingrijk!

Pleidooi voor de ontwikkeling van vindingrijkheid in de klas. Over flexibel en creatief denken, met behulp van de divergentie - matrix.

Plichten van ouders

Opiniërend artikel over de plichten van ouders. Over mondigheid en uitwassen, rechten en plichten, ervaringen en grenzen. Met discussielijst voor teambespreking.

Speel je rol!

Lessuggesties voor instaptoneelstukjes en rollenspel. Over improvisatiespel, naar aanleiding van een opdracht, met een gegeven (conflict)situatie. Met voorbeelden, tips en kopieerbladen.

Bijzondere gesprekken met ouders

Negendelige serie over ‘bijzondere gesprekken met ouders’. Aflevering 9 (slot): over het contact met allochtone ouders. Met suggesties ter verbetering.

Rekenen op wiskunst

Rekenen als kernvak en kunstonderwijs als opzichzelfstaande, ondergeschikte discipline? Nee, hoor! Er zijn dwarsverbanden mogelijk. Hoogste tijd voor wiskunst! Een zoektocht, met praktijkvoorbeelden.

Natuurkalender: Buiten in juni

In jaargang 29 van het Praxisbulletin is in elk regulier nummer een natuurkalender als kopieerblad opgenomen.

Podium: Remco Pijpers

Serie interviews met mensen die het onderwijs iets te bieden hebben.

De kracht van thematisch werken

Onderwijs gaat meer leven, door het thematisch vorm te geven. Over de kracht van thematisch werken, volgens het ipcmodel (Internationaal Primair Curriculum). Een verslag, met praktische voorbeelden.

Register jaargang 2011-2012

In elk nummer van Praxisbulletin staan boeiend artikelen die zeker de moeite van het bewaren waard zijn. Hier vindt u het Register, om snel te te zoeken wat er wanneer is verschenen.

De dramatheek: Wat gebeurt er in dit boek?

Nieuw! Drama-activiteiten naar aanleiding van nieuwsberichten. In deze internetuitbreiding vindt u de zesde en laatste aflevering.

Lied van de maand: Vakantielied

Lied van de maand: Vakantielied

Ontspanning na inspanning

Pleidooi voor kinderyoga op de basisschool. Met voorbeeldoefeningen voor elke bouw.

Oproepje: De redactie nodigt u uit

De redactie nodigt u uit… om uw zelfontworpen lesmateriaal via het Praxisbulletin te delen met uw collega’s!

Kodu in de klas

Gaming, ingezet als leermiddel. Over het programmeren van je eigen computergame. Een project met enorme leerwinst!

Column: Jaloers

Elke maand leest u hier een column van Lysbeth of Gallus. Deze maand is Lysbeth jaloers op haar collega's. Maar niet op allemaal!

Ik ben vindingrijk!

Pleidooi voor de ontwikkeling van vindingrijkheid in de klas. Over flexibel en creatief denken, met behulp van de divergentie - matrix.

Plichten van ouders

Opiniërend artikel over de plichten van ouders. Over mondigheid en uitwassen, rechten en plichten, ervaringen en grenzen. Met discussielijst voor teambespreking.

Speel je rol!

Lessuggesties voor instaptoneelstukjes en rollenspel. Over improvisatiespel, naar aanleiding van een opdracht, met een gegeven (conflict)situatie. Met voorbeelden, tips en kopieerbladen.

Bijzondere gesprekken met ouders

Negendelige serie over ‘bijzondere gesprekken met ouders’. Aflevering 9 (slot): over het contact met allochtone ouders. Met suggesties ter verbetering.

Rekenen op wiskunst

Rekenen als kernvak en kunstonderwijs als opzichzelfstaande, ondergeschikte discipline? Nee, hoor! Er zijn dwarsverbanden mogelijk. Hoogste tijd voor wiskunst! Een zoektocht, met praktijkvoorbeelden.

Natuurkalender: Buiten in juni

In jaargang 29 van het Praxisbulletin is in elk regulier nummer een natuurkalender als kopieerblad opgenomen.

Podium: Remco Pijpers

Serie interviews met mensen die het onderwijs iets te bieden hebben.

De kracht van thematisch werken

Onderwijs gaat meer leven, door het thematisch vorm te geven. Over de kracht van thematisch werken, volgens het ipcmodel (Internationaal Primair Curriculum). Een verslag, met praktische voorbeelden.

Register jaargang 2011-2012

In elk nummer van Praxisbulletin staan boeiend artikelen die zeker de moeite van het bewaren waard zijn. Hier vindt u het Register, om snel te te zoeken wat er wanneer is verschenen.

De dramatheek: Wat gebeurt er in dit boek?

Nieuw! Drama-activiteiten naar aanleiding van nieuwsberichten. In deze internetuitbreiding vindt u de zesde en laatste aflevering.

Lied van de maand: Vakantielied

Lied van de maand: Vakantielied

Ontspanning na inspanning

Pleidooi voor kinderyoga op de basisschool. Met voorbeeldoefeningen voor elke bouw.

Oproepje: De redactie nodigt u uit

De redactie nodigt u uit… om uw zelfontworpen lesmateriaal via het Praxisbulletin te delen met uw collega’s!

Kodu in de klas

Gaming, ingezet als leermiddel. Over het programmeren van je eigen computergame. Een project met enorme leerwinst!