Inhoudsopgave

Een overzicht van alle artikelen in het eerste nummer van Praxisbulletin jaargang 37.

De basis op orde

Leerkrachten gaan gebukt onder een enorme reeks taken. Een veelgehoorde uitspraak is dat er nauwelijks tijd voor lesgeven overblijft. Wat is er nodig om als leerkracht de focus op de basis te houden? Welke attitude vraagt dit? Maar ook: wat vraagt dit van de schoolleider?

Podcasts voor leerkrachten

Lekker luisteren waar en wanneer jij maar wilt, dat is het principe van een podcast. We hebben een top 10 gemaakt van interessante podcasts voor en over het onderwijs.

Ouder-vertelgesprek

Over oudergesprekken is al veel gezegd en geschreven. Ze vinden in verschillende samenstellingen plaats. Met of zonder kind, met of zonder voorbereiding van beide kanten en op verschillende momenten in het jaar. Op steeds meer scholen worden ouder-vertelgesprekken gevoerd. Zo ook op Kindcentrum Octopus in Boekel.

8 tips: interessante onderzoeken

Er wordt heel wat onderzocht in het onderwijs. Wij zetten een paar interessante onderzoeksresultaten op een rij.

Inhoudsopgave

Een overzicht van alle artikelen in het tiende nummer van Praxisbulletin.

Duurzame aandacht voor dyslexie

Sinds het najaar van 2017 is een het nieuwe Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie van kracht. Het vervangt het Masterplan Dyslexie en moet scholen in staat stellen om nog beter te signaleren en ondersteuning te geven aan kinderen met hardnekkige leesproblemen en dyslexie. Het doel? Meer passende begeleiding en minder onterechte dyslexieverklaringen.

Pieken in de projectgroep

Net als je denkt dat je de plusklas op de goede wijze hebt vormgegeven, verschijnen geleidelijk nieuwe inzichten aan de horizon. Ontdek aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe je het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen anders kunt inrichten met een projectgroep, inloopspreekuur en ‘sponsuren’.

7 tips: samen aan de slag met onderwijsveranderingen

Hoe loods je onderwijsveranderingen comfortabel de school in? Deze tips wijzen je de weg.

Zomerlezen

Wat kun je de komende maanden lezen vanuit je luie stoel? Bekijk gauw deze tips!