Theaterlezen

Theaterlezen is een motiverende samenleesvorm, waarbij twee of meer deelnemers beurtelings hardop een tekst voorlezen vanuit verschillende personages.

Inhoudsopgave Praxisbulletin november 2017

Een handig overzicht van alle artikelen.

Breukenonderwijs met een minisom

In de groepen 6, 7 en 8 staat het werken met breuken op het programma. De meeste knelpunten die kinderen hierbij ervaren, doen zich ieder jaar opnieuw voor. Met een goede voorbereiding en een minisom gaat de breukenles beslist lukken.

Anders boeken bespreken

Veel kinderen zien erg op tegen een traditionele boekbespreking, waardoor hun leesplezier eerder af dan toeneemt. Pak boekbesprekingen zo aan dat ze er wel plezier in hebben.

Inhoudsopgave Praxisbulletin oktober 2017

Een handig overzicht van alle artikelen.

Veilig overstappen met eigenaarschap

Het is belangrijk om kinderen voor te bereiden op een overstap naar een andere school. Dit kan door kinderen steeds meer eigenaar te maken van hun eigen leerproces.

De schoolschrijver

De Schoolschrijver zet kinderboekenauteurs in om kinderen enthousiast te maken voor de magie van taal. De kinderen verbeteren hierdoor hun taalvaardigheid, zelfreflectie en probleemoplossend vermogen.

Embodiment bevorderen

Bij Embodiment gaat het om het idee dat denken niet los te zien is van je lichaam. Als je daar bewust mee oefent, verrijkt of verandert het dan de waarneming van jezelf of de ander?

Inhoudsopgave Praxisbulletin september 2017

Een handig overzicht van alle artikelen.

Creativiteit kun je leren

We kunnen creativiteit, die langzaam op een natuurlijke manier verdwijnt, behouden. Maar daarvoor moeten we het denken in kronkels wel blijven oefenen.