Uit de praktijk: Het vriendschapssociogram

Hoe krijg je inzicht in de sociale structuur van je groep? De auteur van dit artikel stelt een vriendschapssociogram op van haar groep. Het geeft een goed beeld van de situatie en levert dus veel informatie op. Een mooie basis om op gefundeerde wijze te werken aan een goede groepssfeer.

Inhoudsopgave

Een overzicht van alle artikelen in het tweede nummer Praxisbulletin.

10 tips voor goed spellingonderwijs

Goed spellingonderwijs gaat natuurlijk om veel meer dan lessen uit een boek volgen. Lees deze tien tips om spelling bij jou op school nog sterker te maken.

Vluchtelingen in de klas: Eritrea

Veel leerkrachten krijgen vluchtelingkinderen in hun klas. Het is geen gemakkelijke taak om deze kinderen hun draai te laten vinden. Voor leerkrachten (en klasgenoten) is het belangrijk om voldoende achtergrondinformatie te hebben over het land van herkomst. In dit artikel vind je informatie over Eritrea.

Inhoudsopgave

Een overzicht van alle artikelen in de eerste editie van het nieuwe Praxisbulletin.

Uit de praktijk: Groepsvorming

‘Hoe maak ik van mijn nieuwe klas een fijne groep?’ vraagt de auteur van dit artikel zich na de zomervakantie af. Ze besluit haar groepsvormende activiteiten te koppelen aan de stadia van groepsontwikkeling van Bruce Tuckman. Zijn model geeft inzicht in de ontwikkeling van een team in de tijd.

Aan de slag: Welkomstkaartjes

Daar zitten ze dan. Jouw nieuwe leerlingen, klaar voor een nieuw schooljaar. Inmiddels weet je al het een en ander van ze: over hun vakantie, de rekenresultaten, hobby's. Maar wat is hun lievelingsvak? Aan welke sommen hebben ze echt een hekel? Werken ze liever samen of alleen? Om de kinderen nog beter te leren kennen, kun je deze welkomstkaartjes gebruiken.

Vluchtelingen in de klas: Syrië

Veel leerkrachten krijgen vluchtelingkinderen in hun klas. Het is geen gemakkelijke taak om deze kinderen hun draai te laten vinden. Er is ondersteuning nodig van maatschappelijk werk of van een schakel- of nieuwkomersklas. Voor leerkrachten (en klasgenoten) is het belangrijk om voldoende achtergrondinformatie te hebben over het land van herkomst. In dit artikel vind je informatie over Syrië.

Samenwerken met ouders

Als leerkracht in het primair onderwijs is het belangrijk dat je niet alleen een goede relatie opbouwt met leerlingen, maar ook met ouders. De school en de ouders kunnen tenslotte samen meer voor het kind betekenen dan afzonderlijk. Maar hoe doe je dat, een constructieve relatie opbouwen met ouders?

Inhoudsopgave Praxisbulletin juni 2018

Een handig overzicht van alle artikelen.