Passend onderwijs: sleutelmomenten voor vier leerlingen

Vier onderzoekers volgden vier leerlingen met een zorgarrangement op verschillende reguliere scholen. Samen op reis door passend onderwijs met deze leerlingen, hun ouders en de betrokken professionals. Ze hebben veel van hen geleerd en denken dat dit reisverslag ook voor andere collega’s in het basisonderwijs interessant kan zijn.

Inhoudsopgave

Een overzicht van alle artikelen in het zesde nummer van Praxisbulletin.

Koppeling tussen verhaal en som

Wanneer kinderen een contextopgave moeten oplossen kunnen er in grote lijnen twee dingen fout gaan: kinderen weten niet welke som bij dit verhaal hoort en/of ze kunnen de som niet uitrekenen. In dit artikel beschrijft Ceciel Borghouts hoe kinderen leren om zelfstandig de juiste som te bedenken bij een verhaal.

Een gedicht als energizer: De pinguïn en de papegaai

Gedichten kun je goed gebruiken als energizer. Door regelmatig kort stil te staan bij een gedicht maak je kinderen vertrouwd met poëzie en laat je ze ervaren dat gedichten grappig, verwarrend, brutaal, speels en verdrietig kunnen zijn.

7 tips om te koken in de klas

Met deze tips kun je op een eenvoudige en didactische manier aan de slag met koken in de klas.

Vooruitblik

Wat vind je in het volgende nummer van Praxisbulletin? In de vooruitblik geven we alvast een voorproefje!

Inhoudsopgave

Een overzicht van alle artikelen in het vijfde nummer van Praxisbulletin.

Schoolbibliotheek onder de loep

Zijn jullie blij met jullie schoolbibliotheek of kan het beter? Neem de boekencollectie en de presentatie van de boeken onder de loep aan de hand van praktische tips.

Een gedicht als energizer: Poes Minoes

Gedichten kun je goed gebruiken als energizer. Door regelmatig kort stil te staan bij een gedicht maak je kinderen vertrouwd met poëzie en laat je ze ervaren dat gedichten grappig, verwarrend, brutaal, speels en verdrietig kunnen zijn.

Uit de praktijk: Kindgesprekken

De school vindt dat er meer mét dan over de kinderen gepraat moet worden, vandaar dat het `kindgesprek´ is ingevoerd. Het zou de autonomie, het competentiegevoel en de kwaliteit van de relatie met de leerkracht ten goede komen. Als je het op een goede manier aanpakt, kunnen zulke gesprekken inderdaad van onschatbare waarde zijn.