Inhoudsopgave

Een overzicht van alle artikelen in het tiende nummer van Praxisbulletin.

Duurzame aandacht voor dyslexie

Sinds het najaar van 2017 is een het nieuwe Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie van kracht. Het vervangt het Masterplan Dyslexie en moet scholen in staat stellen om nog beter te signaleren en ondersteuning te geven aan kinderen met hardnekkige leesproblemen en dyslexie. Het doel? Meer passende begeleiding en minder onterechte dyslexieverklaringen.

Pieken in de projectgroep

Net als je denkt dat je de plusklas op de goede wijze hebt vormgegeven, verschijnen geleidelijk nieuwe inzichten aan de horizon. Ontdek aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe je het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen anders kunt inrichten met een projectgroep, inloopspreekuur en ‘sponsuren’.

7 tips: samen aan de slag met onderwijsveranderingen

Hoe loods je onderwijsveranderingen comfortabel de school in? Deze tips wijzen je de weg.

Zomerlezen

Wat kun je de komende maanden lezen vanuit je luie stoel? Bekijk gauw deze tips!

Relax! De rol van spanning bij opvallend gedrag

Kinderen die opvallend gedrag laten zien, willen met dit gedrag iets duidelijk maken – bewust of onbewust. Hun gedrag is een signaal. Een signaal dat heel vaak voorkomt, is: ‘Ik voel me gespannen.’ Spanning kan zich uiten in teruggetrokken gedrag, maar ook in druk of zelfs agressief gedrag. Hoe zorg je dat kinderen voldoende ontladen tijdens een schooldag?

Meer buiten, meer bewegen

Scholen die hun leerlingen een gezonde leeromgeving willen bieden, kunnen ervoor kiezen om het schoolplein groener te maken, gezondere traktaties te laten uitdelen en de kinderen in en om school meer te laten bewegen. Lees inspirerende voorbeelden van scholen in Denemarken en Noorwegen.

Prentenboeken in midden- en bovenbouw

Niet ieder kind houdt van lezen. Internationaal gezien scoren Nederlandse kinderen zelfs erg laag op het gebied van leesplezier. Gelukkig zijn er op veel scholen genoeg initiatieven om het leesplezier te bevorderen. Van schoolschrijvers tot voorleeshonden. En heb je al eens gedacht aan prentenboeken?

Scherp je schoolprofiel aan

Een veilige leeromgeving. Van en met elkaar leren. Het beste uit ieder kind halen. Een fijne, open sfeer... Zinnen als deze staan op negen van de tien schoolwebsites. Logisch, want er zal geen school zijn die dit niet nastreeft. Maar cliché is het wel. Tijd om de schoolwebsite eens met een frisse blik te bekijken.

Inhoudsopgave

Een overzicht van alle artikelen in het negende nummer van Praxisbulletin.