Inhoudsopgave Praxisbulletin april 2018

Een handig overzicht van alle artikelen.

Kinderen, laat je horen!

Om bewustwording te creëren is het belangrijk kinderen actief te betrekken bij het leerproces. Dit kan door hierover met ze in gesprek te gaan.

Potten en pannen

Laat alle kinderen een pot of pan en een pollepel meenemen en maak samen muziek!

Pas op voor teken

Wat zijn teken en hoe moet je met een tekenbeet omgaan?

Inhoudsopgave Praxisbulletin februari 2018

Een handig overzicht van alle artikelen.

Engels op niveau

Het niveau in Engels is steeds vaker verschillend. Wat kunnen we doen om deze verschillen te verkleinen en wat is het belang van vroeg beginnen met Engels als vreemde taal?

Succesvolle spelconcepten

Ben je op zoek naar succesvolle spelconcepten? In dit artikel vind je een selectie van vier spelconcepten die in het basis- of voortgezet onderwijs zijn bedacht én uitgevoerd.

Inhoudsopgave Praxisbulletin januari 2018

Een handig overzicht van alle artikelen.

Woordenschat en coöperatief leren

Hoe kunnen coöperatieve werkvormen bijdragen aan het vergroten van de woordenschat? In dit artikel vindt u tips en lessuggesties voor activerende werkvormen.

Vraag maar raak

In de kennis- en netwerksamenleving van nu is het van belang dat kinderen onderzoeken of iets een feit of een mening is. Waarom en hoe zou je kritisch denken op de basisschool moeten (aan)leren en stimuleren?