Column: Briefjes schrijven

Elke maand leest u hier een column van Lysbeth of Gallus. Deze maand krijgt juf Lysbeth vreemde briefjes van de vader van Siem.

Weer zin in rekenen

Beschrijving van mogelijkheden, om kinderen met rekenangst en desinteresse voor methodisch rekenwerk weer voor dit vak te activeren en te motiveren, gebruikmakend van de inzichten uit ‘levend rekenen’.

Bas

“Het is vandaag zo’n stralende dag. We gaan lekker buiten tekenen!” zegt juf Ineke van groep 7 met een grote glimlach. Alle leerlingen reageren enthousiast. Nou ja, bijna alle leerlingen dan! Want Bas kijkt wat bedenkelijk. “Pak je spullen en kom mee naar het plein,” vervolgt de juf. Ze staat op, pakt een paar velletjes papier van haar bureau en loopt naar de deur. “Kom op, jongens! Een beetje opschieten!” En zo begint het eerste artikel in de serie over bijzondere kinderen. Aflevering 1: kinderen met de stoornis van Asperger, een autisme spectrum stoornis (ASS).

Laat het gebeuren!

Artikel, waarin de persoon van de leerkracht centraal staat. Over het zoeken naar evenwicht. Niet alleen tussen u en de leerlingen, maar vooral in uzelf, als basis voor mooi onderwijs.

Thematisch werken voor beginners

Zonder meteen uw lesmethodes overboord te gooien of grote investeringen te doen, kunt u thematisch werken door zaakvakken te combineren met taal en creatieve vakken.

Als kinderen teveel voor zichzelf opkomen

Artikel over gedragingen en achtergronden van kinderen, die overdreven assertief zijn. Over herkenning en begeleiding van agressiegedrag. Met stappenplan.

Verder kijken dan Pinterest

Hoe kom je van een standaard knutselwerkje tot een verbeeldende opdracht? Pinterest kan een inspiratiebron zijn voor opdrachten met ruimte voor eigen inbreng.

Rekenen op muziek

Muziek(leer) en rekenkunde zijn met elkaar verbonden. Er zijn dan ook diverse opdrachten denkbaar waarbij kinderen vanuit muziek hun reken- en wiskundige inzicht verder kunnen ontwikkelen.

Feiten en fabels rondom extreem hoge toetsscores

Wat betekenen extreem hoge toetsscores? Hoe kan het dat vaardigheidsscores soms omlaag gaan? Moet ik het onderwijsaanbod aanpassen? Het antwoord op deze en andere vragen over kinderen die extreem hoog scoren op LVS-toetsen.

Huisdieren tellen

Het doel van een gouden rekenles is het wegwerken van een veelvoorkomend knelpunt in het rekenonderwijs. Voor kleuters is een grafiek abstract en meestal moeilijk te doorgronden. Dat gaat veel beter wanneer je er eerst zelf een hebt gemaakt.