Inhoudsopgave Praxisbulletin juni 2018

Een handig overzicht van alle artikelen.

Samenhang als recept voor goed rekenonderwijs

Pleidooi om de kennis over het verwerken, vastleggen en oproepen van informatie te benutten, om hierdoor de rekendidactiek steviger te funderen en de dagelijkse lespraktijk op een meer wetenschappelijke basis vorm te geven. Over kennis, opgeslagen in schema’s.

En, wat hebben we deze les geleerd?

Laat kinderen geconcentreerd luisteren naar de muziek en tekst van liedjes om zo hun luistervaardigheid te ontwikkelen. Deze vaardigheid wordt in dit artikel belicht vanuit taal en muziek.

Broddelen

Sommige kinderen vertonen gebreken in hun spraak- en taalgebruik die doen denken aan stotteren, maar het kan dan gaan om broddelen. Wat is broddelen en hoe ga je ermee om?

Dit boek is niet af…

Dit is het laatste hoofdstuk. Het boek is ten einde. Wat begon met Groot gebibber – over het maken van podiumproducties op school – is een bonte verzameling prachtige ideeën geworden, die op zich weer kunnen leiden tot vele nieuwe ideeën.

Prikbord oktober 2014

Nieuws en weetjes.

Leren programmeren met Scratch en ScratchJr

Scratch en ScratchJr zijn twee programma’s die programmeren voor kinderen toegankelijk en spannend maken. In deze les beginnen de kinderen met het opzetten van een zelfgemaakte animatie.

Joris

‘Te koop! Mooie gelukspoppetjes te koop!’ Meester Jeroen kijkt trots naar Joris, die zijn eigengemaakte waren aan de man probeert te brengen tijdens de fancy fair op school. Zijn groep 8 heeft het toch maar mooi voor elkaar gekregen. De opbrengst gaat geheel naar een project voor weeskinderen in Guatemala. En kijk die Joris daar toch eens staan! Mees Jeroen glundert En zo begint de vijfde aflevering in de serie over bijzondere kinderen, die in jaargang 28 van het Praxisbulletin zal verschijnen. Aflevering 5: kinderen met een verstandelijke beperking.

Pieken in de plusklas (2)

De auteurs geven in een tweetal artikelen advies over een bijzondere vorm van onderwijs: de plusklas, voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Aflevering 2: over de inhoudelijke vormgeving, het waarborgen van de kwaliteit en de contacten met ouders en team.

Plichten van ouders

Opiniërend artikel over de plichten van ouders. Over mondigheid en uitwassen, rechten en plichten, ervaringen en grenzen. Met discussielijst voor teambespreking.