Effectiever tutorlezen

Wanneer uw school tutorlezen wil gaan gebruiken als remediërend programma voor zwakke lezers, dan wilt u er uiteraard voor zorgen, dat dit zo effectief mogelijk plaatsvindt. Maar ook als u al enkele jaren met tutorlezen bezig bent, kan op een gegeven moment de vraag rijzen of de gekozen aanpak nog steeds effectief is en of het tutorlezen niet aangescherpt of verbeterd kan worden.

Prikbord september 2014

Nieuws en weetjes.

I teach the future!

Leren voor duurzame ontwikkeling... Het klinkt zo eenvoudig. Maar is dat ook zo? Wie zich verdiept in dit boeiende concept, die ontdekt, dat duurzame ontwikkeling tamelijk complex is. Niet vréselijk ingewikkeld. Het is prima te behandelen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Maar wél taai genoeg om eerst kennis over duurzame ontwikkeling op te willen doen, voordat je het hoofd gaat breken over hoe je kunt leren voor duurzame ontwikkeling!

Het Ministerie van Aarde, Mens & Winst (inleiding)

Inleiding op een schoolbreed project om met uw leerlingen te werken aan een duurzame samenleving.

Ook jij hoort erbij!

Om ervoor te zorgen dat een ernstig en/of langdurig zieke leerling zich tóch voldoende kan ontwikkelen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied, is het noodzakelijk dat de school het contact tussen de zieke leerling en zijn/haar klasgenoten stimuleert.

Webtools zonder account

Over het veilig inzetten van webtools in de les en het samen onderwijs maken op kindvriendelijke blogs. Via infographic en chatsessie naar interactieve projecten, samenwerking en dialoog.

Post-traumatische stressstroonis

Aflevering 7 van een maandelijkse column over angsten bij kinderen, naar aanleiding van het artikel "Bange kinderen" in Praxisbulletin 27-1 (september 2009).

9 tips nieuwkomers in de klas

Deze tips helpen jou en de kinderen om nieuwkomers in de klas zich snel welkom en op hun gemak te laten voelen.

De herfstkinderen in groep 1 en 2

In dit artikel ga ik uit van het gegeven, dat het leerstofjaarklassensysteem eigenlijk géén kindvriendelijk en ontwikkelingsvriendelijk systeem is. Kinderen ontwikkelen zich immers niet in porties van tien maanden! Sommige kleuters zouden bijvoorbeeld in januari al over moeten gaan naar groep 3, terwijl het voor andere kleuters beter zou zijn, om in groep 3 nog even twee maanden te wachten met het leren lezen. Ook zijn er kinderen, waarbij de methodische leerlijn een keurslijf is, waar niet aan te ontkomen valt, terwijl ze bijvoorbeeld via ontdekkend leren een andere weg zouden gaan. Als scholen in hun schoolplan vermelden uit te gaan van het kind, dan geldt dat in veel gevallen niet voor het leerstofaanbod! Ik stel dus in dit artikel, dat het systeem niet goed is. Maar tegelijkertijd realiseer ik me, dat het niet goed werkende systeem op dit moment (nog) een gegeven is.

De onzekere en de onkundige

Driedelige serie over veelvoorkomende specifieke onderwijsbehoeften. Aflevering 1: De onzekere en de onkundige