Het Wereldspel: veel meer dan spelmateriaal

0
Over het Wereldspel als waardevol (non-verbaal) onderzoeksinstrument. Hoe screening op beelddenken, cognitie en persoonlijkheidskenmerken leidt tot een effectievere begeleiding van kinderen.

Samenhang als recept voor goed rekenonderwijs

Pleidooi om de kennis over het verwerken, vastleggen en oproepen van informatie te benutten, om hierdoor de rekendidactiek steviger te funderen en de dagelijkse lespraktijk op een meer wetenschappelijke basis vorm te geven. Over kennis, opgeslagen in schema’s.

Serieus Spel in de Klas

0
Kinderen kunnen elkaar in de haren vliegen als kemphanen. En soms blijven ze ook in hun ruzies hangen. Dan voelt u zich waarschijnlijk net een politieagent. En u krijgt soms het gevoel, dat u niet meer toekomt aan lesgeven. Daarom zijn veel scholen op zoek naar projecten, die helpen bij het verbeteren van de sociaalemotionele competenties. Bij één zo’n project – Serieus Spel in de Klas – wordt gebruikgemaakt van toneelspelen en gamen. Het is niet erg arbeidsintensief en is zelfs geschikt voor mensen, die niet zo veel belangstelling voor ict hebben. Het programma staat heel dicht bij de leerkrachten én bij de kinderen. En nadat je weet wat de bedoeling is, kun je onderdelen van het programma meteen toepassen in de groep. Gaat er bijvoorbeeld iets verkeerd op het schoolplein, dan kan dat worden nagespeeld in de klas. Hierdoor zien de kinderen meteen welke gevolgen hun acties hebben en hoe het voor een ander kind voelt om zo’n actie te ondergaan. Zo leren kinderen zich te verplaatsen in anderen en leren ze ook hoe ze conflicten zélf kunnen oplossen!

Woordrijen lezen: van saai naar speels

0
In de fase van het aanvankelijk lezen worden vaak woordrijen gebruikt. Het lezen hiervan is weliswaar nuttig, maar voor veel kinderen niet erg boeiend. Met eenvoudige, speelse werkvormen blijft het leuk.

Verder kijken dan Pinterest

0
Hoe kom je van een standaard knutselwerkje tot een verbeeldende opdracht? Pinterest kan een inspiratiebron zijn voor opdrachten met ruimte voor eigen inbreng.

Bijzondere gesprekken met ouders

0
Negendelige serie over ‘bijzondere gesprekken met ouders’. Aflevering 7: over de informatievoorziening naar de ouders als groep.

Bange kinderen (2): Ik durf niet naar school

0
Aflevering 2 van een maandelijkse column over angsten bij kinderen, naar aanleiding van het artikel "Bange kinderen" in Praxisbulletin 27-1 (september 2009).

Vierkante meter

0
Het inzicht in de grootte van een vierkante meter is een bekend kknelpunt voor veel kinderen. Dat is een goede reden om de rekenmethode tijdelijk aan de kant te schuiven en plaats te maken voor een gouden les.

Beoordelen van beeldend werk

0
In mijn vorige artikel Tot verbeelding verleiden (opgenomen in Praxisbulletin, 28ste jaargang, nummer 3, november 2010) beschreef ik verschillende opvattingen over het beeldend onderwijs. Steeds heb ik toen de kerndoelen erbij gehaald. Voor het beoordelen van werkstukken van de leerlingen zal ik in dit artikel wéér teruggrijpen op de kerndoelen.

Een gedicht als energizer: Poes Minoes

0
Gedichten kun je goed gebruiken als energizer. Door regelmatig kort stil te staan bij een gedicht maak je kinderen vertrouwd met poëzie en laat je ze ervaren dat gedichten grappig, verwarrend, brutaal, speels en verdrietig kunnen zijn.