Praktisch maandblad voor primair onderwijs
Home Tags Zorgverbreding

Tag: zorgverbreding

Kind-leergesprek

0
Hoe kunt u de kwaliteit van kind-leergesprekken verbeteren?

Kind-leergesprek

0
Hoe kunt u de kwaliteit van kind-leergesprekken verbeteren?

De macho en het muurbloempje

0
Driedelige serie over veelvoorkomende specifieke onderwijsbehoeften. Aflevering 3: De macho en het muurbloempje.

De vechter en de vluchter

0
Driedelige serie over veelvoorkomende specifieke onderwijsbehoeften. Aflevering 2: De vechter en de vluchter.

De onzekere en de onkundige

0
Driedelige serie over veelvoorkomende specifieke onderwijsbehoeften. Aflevering 1: De onzekere en de onkundige

Bijzondere gesprekken met ouders

0
Negendelige serie over ‘bijzondere gesprekken met ouders’. Aflevering 9 (slot): over het contact met allochtone ouders. Met suggesties ter verbetering.

Bijzondere gesprekken met ouders

Negendelige serie over ‘bijzondere gesprekken met ouders’. Aflevering 8: hoe organiseert u – samen met de ouders van een kind met autisme – een inhoudelijke ouderavond? Praktische beschrijving van organisatie, aandachts- en bespreekpunten.

Lastbewustzijn

Beschrijving van een actueel verschijnsel, als aanvulling op de leergang voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Lastbewustzijn: het besef, dat je iemand anders iets aan kunt doen en tot last kunt zijn. Over mentaliteit, individualisering en egocentrisme. Met een aanpak per bouw.

Focus op groei

Jasper maakt midden groep 5 de M5-toets Rekenen-Wiskunde. Hij heeft een E-score. In voorgaande jaren had Jasper ook steeds een E-score. Zijn ouders zijn verontwaardigd. Heeft Jasper dan niets geleerd? Jasper zelf is steeds minder gemotiveerd, want hij kan toch nooit meer dan een «E’tje» halen! De leerkracht weet, dat Jasper een achterstand heeft en wil hem onderwijs aanbieden, apart van de groep. Maar op welk niveau kan zij dat het best doen?

Wat spreken we af?

0
Seth uit groep 5 is al een tijdje regelmatig ziek. Deze week is hij nog helemaal niet naar school gekomen. Zijn leerkracht, Marlies, weet dat zijn moeder met hem naar de huisarts is geweest. Na schooltijd wordt Marlies gebeld door de moeder van Seth. Ze vertelt haar huilend dat alles in een stroomversnelling is gekomen sinds ze naar de huisarts zijn geweest. Na onderzoek in het ziekenhuis is gebleken, dat Seth leukemie heeft. Hij wordt direct behandeld en zal voorlopig niet naar school komen. Marlies is vreselijk geschrokken en toont haar medeleven. Als ze de telefoon neerlegt, kan ze haar tranen niet meer tegenhouden... En zo begint het vierde artikel in de serie over bijzondere gesprekken met ouders, die in jaargang 29 van het Praxisbulletin verschijnt. Aflevering 4: over het contact met de ouders van een ernstig ziek kind.