Praktisch maandblad voor primair onderwijs
Home Tags Zorgverbreding

Tag: zorgverbreding

Kleuteryoga

0
Dit artikel beschrijft een yogales voor ieder seizoen en speelt op die manier tegelijk in op het in kleutergroepen nog altijd populaire werken met thema’s. Belangrijke bouwstenen van yoga - zoals inspannende en ontspannende yogaoefeningen, aandacht voor de ademhaling en ontspannende massageoefeningen - zijn op een speelse wijze in de lessen vervlochten.

Hoezo geen probleem?

0
Het is een bekend verschijnsel, dat mensen niet zomaar iets voor zoete koek aannemen. Zeker niet als het gaat om de zorg voor hun kind. Het lijkt wel, alsof er een directe zenuwverbinding bestaat tussen het hart van een vader en een moeder en hun kroost. Soms leidt dat tot levensgeluk, maar soms roept het ook heftige, negatieve emoties op. Zeker wanneer ouders het idee krijgen, dat het welbevinden van hun kind in gevaar dreigt te komen. Dan worden zelfs de meest verlegen ouders strijdbaar. Het is een bijna reflexmatig en gezond mechanisme. Want wie kan er beter de belangen van je kind verdedigen dan jijzelf? Het wordt lastiger wanneer u zich als leerkracht zorgen maakt over een leerling, terwijl de ouders uw zorgen niet delen. Goedbedoelde argumenten van uw kant, dat de situatie toch écht ernstig is, worden door vader of moeder weggewuifd, alsof het niet hun eigen kind betreft. Hoe kan dat toch? En hoe gaat u hiermee om? En zo begint het derde artikel in de serie over bijzondere gesprekken met ouders, die in jaargang 29 van het Praxisbulletin zal verschijnen. Aflevering 3: als ouders de door u gesignaleerde problemen ontkennen.

Langzame lezers

Minimaal tweemaal per jaar wordt de leesontwikkeling van de kinderen gecheckt. In het begin van groep 3 zelfs nog wat vaker. Naast het leesbegrip worden kinderen ook gevolgd met betrekking tot de leesnauwkeurigheid en het leestempo. Kinderen, die op de Drie-Minuten-Toets (DMT) een lage C, D of E scoren, hebben vaak een vertraagd leestempo. Dit artikel behandelt twee invalshoeken met betrekking tot het vertraagde leestempo, namelijk: de remediërende benadering en de adaptieve benadering. Bij de remediërende aanpak is er hoop dat het tempo te verbeteren is, terwijl men bij de adaptieve aanpak de trage woordbeeldherkenning accepteert.

Ziek van angst?

0
Juf Petra kijkt Lotte en haar moeder na. Zojuist heeft Lotte in de gang van de school overgegeven. Moeder zag het gebeuren, kwam de school binnen en heeft zich over Lotte ontfermd. ‘Zien jullie nu, dat er écht iets met haar aan de hand is?’ heeft ze geroepen. ‘Ik neem nu gelijk contact op met de huisarts en de specialist in het ziekenhuis.’ Nadat ze Lotte wat opgefrist had, pakte ze haar bij de hand en liep met haar naar de deur. ‘Kom maar, Lotte, je mag bij mama blijven.’

Aangeboren of aangeleerd?

0
In dit artikel staan we stil bij de vraag, of het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van kinderen zijn aangeboren of aangeleerd. Welke factoren spelen een rol bij de vorming van een positief en een negatief zelfbeeld? Welke gedragskenmerken hebben kinderen met een positief en een negatief zelfbeeld? Hoe kunt u als leerkracht het kind met een negatief zelfbeeld begeleiden? Hierover geeft dit artikel u meer informatie.

Weer in een Nederlandse klas

0
Nederlandse kinderen, die vanuit het buitenland op een Nederlandse basisschool terechtkomen, hebben het niet altijd gemakkelijk. Sommigen zijn in het buitenland geboren en kennen Nederland alleen maar van de zomervakanties. Op het eerste gezicht lijken deze kinderen vaak net zo Nederlands als de andere kinderen van de school. Toch voelen zij zich wel eens een vreemde eend in de bijt.

Waar gaat dit gesprek heen?

0
Sven is een vroege leerling. Hij is jarig in september. Toen hij aan het eind van groep 2 nog steeds erg speels was, dachten de leerkrachten en de ouders van Sven dan ook, dat hij nog wat te jong was om naar groep 3 te gaan. Met elkaar hebben zij toen besloten om Sven nog een jaartje langer te laten kleuteren.

Jop

Negendelige serie over ‘bijzondere kinderen’. Aflevering 9: kinderen met dyslexie. Over de oorzaken en gevolgen van dyslexie voor kinderen. Met begeleidingsadviezen en tips voor de leerkracht.

Ali

De autistische stoornis is een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), die begint vóór het derde levensjaar. De autistische stoornis is ook wel bekend onder de namen klassiek autisme, het syndroom van Kanner of vroegkinderlijk autisme. Kinderen met een autistische stoornis hebben beperkingen in de omgang met anderen. Daarnaast zijn er beperkingen in de communicatie: het spreken en het begrijpen van taal ontwikkelt zich vertraagd of verstoord. Verder hebben deze kinderen opvallende, zich herhalende, stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. De stoornis heeft een verregaande invloed op alle ontwikkelingsgebieden van een kind. Het is een pervasieve ontwikkelingsstoornis (pervasief: doordringend, diepgaand). Hoe eerder de stoornis wordt gesignaleerd, hoe beter de ontwikkelingsmogelijkheden zullen zijn.

De herfstkinderen in groep 1 en 2

In dit artikel ga ik uit van het gegeven, dat het leerstofjaarklassensysteem eigenlijk géén kindvriendelijk en ontwikkelingsvriendelijk systeem is. Kinderen ontwikkelen zich immers niet in porties van tien maanden! Sommige kleuters zouden bijvoorbeeld in januari al over moeten gaan naar groep 3, terwijl het voor andere kleuters beter zou zijn, om in groep 3 nog even twee maanden te wachten met het leren lezen. Ook zijn er kinderen, waarbij de methodische leerlijn een keurslijf is, waar niet aan te ontkomen valt, terwijl ze bijvoorbeeld via ontdekkend leren een andere weg zouden gaan. Als scholen in hun schoolplan vermelden uit te gaan van het kind, dan geldt dat in veel gevallen niet voor het leerstofaanbod! Ik stel dus in dit artikel, dat het systeem niet goed is. Maar tegelijkertijd realiseer ik me, dat het niet goed werkende systeem op dit moment (nog) een gegeven is.