Praktisch maandblad voor primair onderwijs

Tovertekenboek

Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Leerzaam nakijken

We “kijken na”, om vast te stellen of en vooral hoe kinderen hun werk hebben gedaan. Er zijn leerkrachten, die alles zélf nakijken. Er zijn leerkrachten, die kinderen na laten kijken (en ook zélf nakijken, ter controle of registratie). En er zijn leerkrachten, die alleen toetsen nakijken, om de vorderingen van de kinderen te bepalen. Maar nakijken kan ook anders. Effectiever en met extra leereffecten!

Talige obstakels in het rekenonderwijs

Over het taalprobleem in het rekenonderwijs. Taalgericht rekenen, als steun bij het begrijpen van contextgebonden sommen. Over taalproductie, taalsteun en taalfeedback.

Gravers in de natuur

Leren over gravers. Kijken naar gravers. En dan... op onderzoek! Informatief natuurproject, met zoek- en doeopdrachten, om écht aan de slag te gaan met het onderwerp!

Jop

Negendelige serie over ‘bijzondere kinderen’. Aflevering 9: kinderen met dyslexie. Over de oorzaken en gevolgen van dyslexie voor kinderen. Met begeleidingsadviezen en tips voor de leerkracht.

Kamperen met kleuters

Volledig uitgewerkt kleuterproject, als voorbereiding op de zomervakantie. Met extra lessen voor verdieping en verrijking. Het thema Kamperen is een leuk en uitdagend onderwerp, om met kleuters aan te werken, als voorbereiding op de zomervakantie. Dit artikel biedt u een volledig uitgewerkt project rondom dit thema, compleet met ideeën voor een introductie, aanpassing van de hoeken, knutsel- en kringactiviteiten, boeken, schrijf- en rekenactiviteiten en ideeën om het kamperen ook “in het echt” samen te beleven! Met de extra natuurles en de les sociaal-emotionele ontwikkeling zorgt u ook nog eens voor extra diepgang!

Debatteren moet je leren

Het wordt in onze samenleving steeds belangrijker, dat we kinderen leren voor zichzelf op te komen. Laten we nu eens beginnen bij het leren vormen van een eigen mening en het leren verwoorden en beargumenteren daarvan. Weten waar je voor staat en dat te durven uiten vergroot de kans op succes in de verdere loopbaan. Daarnaast is het ook nog eens een uiterst rijke omgeving, om actief met taal bezig te zijn.

Flashmob

Alle klassen waren buiten aan het spelen, toen er opeens muziek klonk. Al snel had iedereen zich verzameld om drie leerlingen, die “spontaan” op de muziek begonnen te dansen. Opeens kwamen er kinderen uit het publiek, die ook mee gingen doen. En niet veel later stond er een groep van 21 jongens en meisjes te dansen op de muziek. Maar... het was ook weer zomaar voorbij. Het leek alsof er niets gebeurd was. Fantastisch was het! En de leerlingen kregen veel applaus!

Op maandagmiddag met groep 7 naar Parijs

Maandagmiddag in groep 7. Sam vertelt dat ze in Frankrijk is geweest. De kinderen zijn erg geïnteresseerd in haar verhaal. Anna vraagt of ze ook bij de Eiffeltoren is geweest. Natuurlijk! Sam heeft een heel verhaal over de Eiffeltoren in Parijs. Ik vraag: ‘Zouden jullie allemaal wel eens naar de Eiffeltoren willen?’ De kinderen reageren enthousiast. ‘Dan doen we dat toch!’ zeg ik. En binnen een paar seconden staan we met z’n allen voor het grote, ijzeren kunstwerk, midden in Parijs!

Toen ik naar Nederland ging om lerares te worden

Deze bijdrage is in gestuurd voor de schrijfwedstrijd voor Pabostudenten "Haal jij het Praxisbulletin?". In het Praxisbulletin kunt u de overige drie prijswinnende bijdragen lezen.

Vakantie!

Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Stop! Hou op!

Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Licht en donker

Wat is uw eerste gedachte of uw eerste beeld, als u het woord licht hoort? In onze sterk verstedelijkte samenleving zijn we vooral gewend geraakt aan kunstmatig licht. Nederland is een van de meest verlichte landen van Europa. Dat betekent, dat er veel lichtvervuiling is. De kans is dus groot, dat u bij bovenstaande vraag eerst aan kunstmatig licht denkt. Stel de vraag ook eens aan de kinderen van uw groep!

Ali

De autistische stoornis is een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), die begint vóór het derde levensjaar. De autistische stoornis is ook wel bekend onder de namen klassiek autisme, het syndroom van Kanner of vroegkinderlijk autisme. Kinderen met een autistische stoornis hebben beperkingen in de omgang met anderen. Daarnaast zijn er beperkingen in de communicatie: het spreken en het begrijpen van taal ontwikkelt zich vertraagd of verstoord. Verder hebben deze kinderen opvallende, zich herhalende, stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. De stoornis heeft een verregaande invloed op alle ontwikkelingsgebieden van een kind. Het is een pervasieve ontwikkelingsstoornis (pervasief: doordringend, diepgaand). Hoe eerder de stoornis wordt gesignaleerd, hoe beter de ontwikkelingsmogelijkheden zullen zijn.

Beweging als leraar

Lang voordat we woorden gingen gebruiken, verliep communicatie via ons lichaam. Als baby lachten we vol overgave. Ons lichaam deed in z’n geheel mee. Huilen was totaal en ongecontroleerd. Tegenwoordig leven we in een cultuur en een maatschappij, die vooral is gebaseerd op communicatie via woorden. Toch is het voornamelijk de lichaamstaal, die voor kinderen spreekt. Meestal zegt één blik op een kind en zijn/haar lichaamstaal en houding al genoeg over hoe het zich voelt. De manier waarop het kind zijn/haar ouder vasthoudt, hoe het staat, hoe zijn/haar ogen naar beneden of omhoog zijn gericht... Lichaamstaal spreekt boekdelen. De workshop in dit artikel is bedoeld om de uit balans geraakte factoren lichaam en denken (weer) met elkaar te verbinden. Want met name vanaf groep 5 zijn kinderen vooral in het hoofd aanwezig en veel minder in het lijf...

Tovertekenboek

Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Leerzaam nakijken

We “kijken na”, om vast te stellen of en vooral hoe kinderen hun werk hebben gedaan. Er zijn leerkrachten, die alles zélf nakijken. Er zijn leerkrachten, die kinderen na laten kijken (en ook zélf nakijken, ter controle of registratie). En er zijn leerkrachten, die alleen toetsen nakijken, om de vorderingen van de kinderen te bepalen. Maar nakijken kan ook anders. Effectiever en met extra leereffecten!

Talige obstakels in het rekenonderwijs

Over het taalprobleem in het rekenonderwijs. Taalgericht rekenen, als steun bij het begrijpen van contextgebonden sommen. Over taalproductie, taalsteun en taalfeedback.

Gravers in de natuur

Leren over gravers. Kijken naar gravers. En dan... op onderzoek! Informatief natuurproject, met zoek- en doeopdrachten, om écht aan de slag te gaan met het onderwerp!

Jop

Negendelige serie over ‘bijzondere kinderen’. Aflevering 9: kinderen met dyslexie. Over de oorzaken en gevolgen van dyslexie voor kinderen. Met begeleidingsadviezen en tips voor de leerkracht.

Kamperen met kleuters

Volledig uitgewerkt kleuterproject, als voorbereiding op de zomervakantie. Met extra lessen voor verdieping en verrijking. Het thema Kamperen is een leuk en uitdagend onderwerp, om met kleuters aan te werken, als voorbereiding op de zomervakantie. Dit artikel biedt u een volledig uitgewerkt project rondom dit thema, compleet met ideeën voor een introductie, aanpassing van de hoeken, knutsel- en kringactiviteiten, boeken, schrijf- en rekenactiviteiten en ideeën om het kamperen ook “in het echt” samen te beleven! Met de extra natuurles en de les sociaal-emotionele ontwikkeling zorgt u ook nog eens voor extra diepgang!

Debatteren moet je leren

Het wordt in onze samenleving steeds belangrijker, dat we kinderen leren voor zichzelf op te komen. Laten we nu eens beginnen bij het leren vormen van een eigen mening en het leren verwoorden en beargumenteren daarvan. Weten waar je voor staat en dat te durven uiten vergroot de kans op succes in de verdere loopbaan. Daarnaast is het ook nog eens een uiterst rijke omgeving, om actief met taal bezig te zijn.

Flashmob

Alle klassen waren buiten aan het spelen, toen er opeens muziek klonk. Al snel had iedereen zich verzameld om drie leerlingen, die “spontaan” op de muziek begonnen te dansen. Opeens kwamen er kinderen uit het publiek, die ook mee gingen doen. En niet veel later stond er een groep van 21 jongens en meisjes te dansen op de muziek. Maar... het was ook weer zomaar voorbij. Het leek alsof er niets gebeurd was. Fantastisch was het! En de leerlingen kregen veel applaus!

Op maandagmiddag met groep 7 naar Parijs

Maandagmiddag in groep 7. Sam vertelt dat ze in Frankrijk is geweest. De kinderen zijn erg geïnteresseerd in haar verhaal. Anna vraagt of ze ook bij de Eiffeltoren is geweest. Natuurlijk! Sam heeft een heel verhaal over de Eiffeltoren in Parijs. Ik vraag: ‘Zouden jullie allemaal wel eens naar de Eiffeltoren willen?’ De kinderen reageren enthousiast. ‘Dan doen we dat toch!’ zeg ik. En binnen een paar seconden staan we met z’n allen voor het grote, ijzeren kunstwerk, midden in Parijs!

Toen ik naar Nederland ging om lerares te worden

Deze bijdrage is in gestuurd voor de schrijfwedstrijd voor Pabostudenten "Haal jij het Praxisbulletin?". In het Praxisbulletin kunt u de overige drie prijswinnende bijdragen lezen.

Vakantie!

Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Stop! Hou op!

Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Licht en donker

Wat is uw eerste gedachte of uw eerste beeld, als u het woord licht hoort? In onze sterk verstedelijkte samenleving zijn we vooral gewend geraakt aan kunstmatig licht. Nederland is een van de meest verlichte landen van Europa. Dat betekent, dat er veel lichtvervuiling is. De kans is dus groot, dat u bij bovenstaande vraag eerst aan kunstmatig licht denkt. Stel de vraag ook eens aan de kinderen van uw groep!

Ali

De autistische stoornis is een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), die begint vóór het derde levensjaar. De autistische stoornis is ook wel bekend onder de namen klassiek autisme, het syndroom van Kanner of vroegkinderlijk autisme. Kinderen met een autistische stoornis hebben beperkingen in de omgang met anderen. Daarnaast zijn er beperkingen in de communicatie: het spreken en het begrijpen van taal ontwikkelt zich vertraagd of verstoord. Verder hebben deze kinderen opvallende, zich herhalende, stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. De stoornis heeft een verregaande invloed op alle ontwikkelingsgebieden van een kind. Het is een pervasieve ontwikkelingsstoornis (pervasief: doordringend, diepgaand). Hoe eerder de stoornis wordt gesignaleerd, hoe beter de ontwikkelingsmogelijkheden zullen zijn.

Beweging als leraar

Lang voordat we woorden gingen gebruiken, verliep communicatie via ons lichaam. Als baby lachten we vol overgave. Ons lichaam deed in z’n geheel mee. Huilen was totaal en ongecontroleerd. Tegenwoordig leven we in een cultuur en een maatschappij, die vooral is gebaseerd op communicatie via woorden. Toch is het voornamelijk de lichaamstaal, die voor kinderen spreekt. Meestal zegt één blik op een kind en zijn/haar lichaamstaal en houding al genoeg over hoe het zich voelt. De manier waarop het kind zijn/haar ouder vasthoudt, hoe het staat, hoe zijn/haar ogen naar beneden of omhoog zijn gericht... Lichaamstaal spreekt boekdelen. De workshop in dit artikel is bedoeld om de uit balans geraakte factoren lichaam en denken (weer) met elkaar te verbinden. Want met name vanaf groep 5 zijn kinderen vooral in het hoofd aanwezig en veel minder in het lijf...