Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Vakantie

2
Ik zoek de vlieger op en jij de hengel.
Ik pak m’n zwembroek, jij de zonnebrand.
De koffer is al haast niet dicht te krijgen.
De kleren puilen uit over de rand!

Refrein

Brug
Hé, zijn die zes weken niet lang?
O nee, geen probleem!
Daarvoor zijn wij niet bang!

3
Een jaar of twee terug ging ik kamperen.
En vorig jaar vloog ik naar Florida.
Dit jaar wordt het een huisje in de bergen.
Op elke soort vakantie zeg ik: ja!

Refrein

De liedjes beluisteren en downloaden

Hierboven staan de liedjesbestanden. Als u ze aanklikt, opent op uw computer een programma om ze af te spelen. Hebt u dit niet, dan kunt u de liedjes uiteraard wel gewoon opslaan.

Liednotering

f6708931-cecd-48ac-957f-b96b63ec9d6d_0000007000_vakantieklein

Lessuggesties

MEESPELEN

Het liedje is ingespeeld met een heel zonnige begeleiding, waarbij exotische ritme-instrumenten gebruikt worden.
Heeft u zulke instrumenten op school, dan mogen ze met dit lied uit de kast!

Gebruik vooral de kleine instrumenten: woordblock, clave, triangel, klankstaafjes en belletjes.
Bedenk met de kinderen wie, waar, wat slaat:

– vul de ruimte tussen regel 2 en 3 van het couplet
– vul de ruimte tussen regel 1 en 2, en tussen 3 en 4 van het couplet
– woodblock en klankstaafjes tikken twee tellen in de maat tijdens het couplet
– triangel slaat bij vakantie
– bij ‘olé’ slaan we allemaal
– vier slagen van iedereen na het ‘hé’ in de brug

Heeft u klankstaven, zoek dan deze drie op: lage D, G, hoge D.
Sla ze aan in het zelfde ritme als het woord ‘vakantie’ en laat de kinderen die grote trap nazingen. Zacht – sterk – zeer sterk. Tijdens het zingen met de instrumenten kan een kind de staven van u overnemen.

TEKSTLEZEN

Gebruik de tekst voor het zogenaamde koorlezen: een groep leest zin 1 voor, een andere groep zin 2, enzovoort.

SPEL

Speel het spelletje: Ik ga op vakantie en ik neem mee!

UITVOEREN

Wordt het liedje tijdens een show uitgevoerd, zorg dan voor passende kleding en dito attributen.