Disclaimer

Malmberg kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Malmberg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Malmberg.

De informatie op deze site wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Malmberg kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Malmberg niet garanderen dat informatie die door derden op deze site is geplaatst, volledig en juist is.
Gegevens die op deze site voorkomen, mogen niet zonder toestemming van Malmberg gebruikt worden, behalve indien het uitsluitend persoonlijke doeleinden betreft. Vragen en opmerkingen aangaande de site kunt u per e-mail stellen.

Laatste srtikelen

Lied van de maand: Ik wil vakantie!

Wat ga jij doen op vakantie?

OVM: Het was een mooi jaar

Verschillende spelactiviteiten om samen terug te blikken op het schooljaar.

OVM: Thematisch werken voor beginners

Zonder meteen uw lesmethodes overboord te gooien of grote investeringen te doen, kunt u thematisch werken door zaakvakken te combineren met taal en creatieve vakken.

Wat ben je knuffelwarm

Vijf verrassende dichttips voor het maken van gedichten met zelfverzonnen woorden.

Het was een mooi jaar

Verschillende spelactiviteiten om samen terug te blikken op het schooljaar.

Schrijven met ballen

Schriftgerelateerde en schrijfvoorbereidende activiteiten met grote en kleine ballen.