Praktisch maandblad voor primair onderwijs
Home Schrijven voor Praxisbulletin

Schrijven voor Praxisbulletin

Maak je zelf weleens lessen of bedenk je projecten voor in de klas? Zou het niet mooi zijn om die te kunnen delen met collega’s in het land? Of misschien mis je een bepaald onderwerp in Praxisbulletin waarover je eens zou willen schrijven? Mail je idee of een conceptartikel naar info@praxisbulletin.nl. Je inzending wordt dan besproken binnen de redactie. Je krijgt altijd een reactie.

Denk bij je inzending aan:

  • Toepasbaarheid, actualiteit en vernieuwing in het basisonderwijs: het kan gaan om concrete lesideeën of om achtergrondinformatie over een onderwijskundig onderwerp.
  • Lever tekstmateriaal aan in Word. Beeldmateriaal (foto’s) is ook welkom. De redactie kan nadere informatie geven over het aanleveren van kopij.

Heb je een idee, maar zie je op tegen het schrijven van het artikel? We kunnen je altijd begeleiden.