Praktisch maandblad voor primair onderwijs

Maak je eigen zine

0
Een ‘zine’, van magazine, is een klein, handgemaakt boekje dat je zelf kopieert als je het met mensen wilt delen. Alsof je je eigen uitgever bent! Zines bestaan al sinds 1940, toen er voor het eerst een ‘fanzine’ verscheen over sciencefiction. Een zine kun je in heel veel verschillende vormen en formaten maken. In dit stappenplan vind je de meest eenvoudige versie: een boekje met acht pagina’s uit één vel papier.

Miniles: Drukpers en boekdrukkunst

0
De naam van de Duitse Johannes Gutenberg wordt bijna altijd in een adem genoemd met de uitvinding van de boekdrukkunst. Toch klopt dit niet helemaal. Sterker nog: het is zelfs een beetje misleidend!

Miniles: Goudzoekers en fabrieksarbeiders

0
In de negentiende eeuw verdienden mensen hun brood op een andere manier dan voorheen. Nieuwe technologische ontwikkelingen zorgden voor grootschalige veranderingen in de samenleving én zorgden voor volksverhuizingen. Leer meer over goudzoekers en fabrieksarbeiders.

Een lekker broodje met … microben

Ook al zien we ze met het blote oog niet, alles om ons heen is bedekt met ontelbare micro-organismen. Bacteriën en schimmels en nog veel meer, zelfs in en op ons lichaam. Op welke voorwerpen vinden we het meeste microleven? En heeft het echt zin om je handen te wassen? Voer de experimenten uit voor het antwoord!

Miniles: Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en Bataafse Republiek

0
Vanaf de achttiende eeuw gingen mensen steeds meer nadenken over zaken als gelijkheid, vrijheid en tolerantie. Mensen wilden niet langer een onderdeel van een onderdrukkend regime zijn. Het was tijd voor revolutie! Leer meer over de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de Bataafse Republiek.

Miniles: De Gouden Eeuw en de Qing-dynastie

0
De zeventiende eeuw wordt ook wel de Gouden Eeuw genoemd omdat de Nederlanden in die tijd zeer welvarend waren. Deze rijkdom werd onder andere via kunst aan de rest van de wereld getoond. Aan de andere kant van de wereld werd dit ook gedaan. Leer meer over de Gouden Eeuw en de Qing-dynastie.

Miniles: Mogolse tolerantie en Spaanse kettervervolgingen

0
Het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw is in de Nederlandse geschiedenis getekend door de vervolging van protestanten en de Opstand, het verzet tegen de Spaanse overheersing (de Tachtigjarige Oorlog). In een ander deel van de wereld, India, was er in die tijd juist sprake van een sterk en tolerant regime. Leer meer over de Mogolse tolerantie en Spaanse kettervervolgingen.

Onderzoekend leren bij geschiedenis?

In natuuronderwijs wordt onderzoekend leren veel toegepast, maar bij geschiedenis vinden we dit vaak lastig. Echter, als je kinderen historisch laat redeneren met bronnen, dan leer je ze om de geschiedenis te onderzoeken en te begrijpen. Bovendien helpen de historische denk- en redeneervaardigheden die de kinderen hierbij opdoen bij het kritisch lezen en beoordelen van informatie die dagelijks tot ze komt.

Miniles: Pest- en pokkenlijders

0
In de middeleeuwen stierven er ontzettend veel mensen aan ziektes die we vandaag de dag gewoon bestrijden, zoals de pokken, de pest en de tyfus. Door de ontdekkingsreizen werden deze ziektes onbedoeld over de hele wereld verspreid, vaak met catastrofale gevolgen. Leer meer over pest- en pokkenlijders.

Miniles: De Zijderoute en de Hanze

0
Internationale handel met grote schepen en vliegtuigen vol met goederen vindt niet alleen in onze tijd plaats. In de middeleeuwen bedreven de mensen ook al grootschalige internationale handel. Leer meer over de Zijderoute en de Hanze in de tijd van steden en staten.