In veel gesprekken die een leerkracht voert met een kind of ouder is vooral de leerkracht aan het woord. Dat past niet bij een visie op onderwijs waarin kinderen en ouders mede-eigenaar van het leerproces zijn. Hoe kunt u de kwaliteit van kind-leergesprekken verbeteren?

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel