Praktisch maandblad voor primair onderwijs

Inhoudsopgave Praxisbulletin juni 2016

0
Een handig overzicht van alle artikelen.

Kennisupdate: tijdsbesteding van leerkrachten

0
Het onderwijs is altijd in ontwikkeling, en daarmee ook het onderzoek naar het onderwijs. In deze rubriek bespreken we telkens verschillende onderzoeksresultaten. Dit keer de tijd die Nederlandse leerkrachten besteden aan hun werk en executieve functies bij kleuters.

Takomst troch taalferskaat

0
Meer kansen voor leerlingen door meertalig onderwijs. Een voorbeeld uit Fryslân.

Groepsplannen bij kleuters

0
Het werken met kleuters verschilt wezenlijk van het werken met kinderen in groep 3 tot en met 8. Daarom verschilt het groepsplan ook. In dit artikel leest u hoe u zo efficiënt mogelijk een bruikbaar groepsplan opstelt.

Een winkel in de school

Willem, Sharon en Aswin, leerlingen uit groep 3, verlaten hun klaslokaal. Willem heeft een papier in zijn hand, met daarop het cijfer 8. Op het papier van Sharon staan vijf stippen, zoals ze ook op een dobbelsteen staan. En op Aswins papier zijn zeven stippen netjes weergegeven in de tienstructuur. Het drietal is op weg naar een winkeltje, dat zich aan het einde van de schoolgang bevindt. Daar aangekomen, pakken ze elk een boodschappenmandje en kiezen diverse artikelen uit de schappen. Als de kinderen daarna de winkel verlaten, kan Willem het niet laten om naar zijn klasgenootjes te zwaaien, via de webcam, die in de winkel is opgehangen. In groep 3 volgen namelijk zijn medeleerlingen op het digitale schoolbord de verrichtingen van het drietal. Met gevulde boodschappenmandjes keren de kinderen terug in het klaslokaal. Daar wordt gezamenlijk de inhoud van de mandjes, het aantal artikelen, gecontroleerd. Het aantal moet overeenkomen met het aantal stippen of het cijfer. Er wordt door de hele klas meegeteld en de getallen 5, 7 en 8 worden bij de mandjes gelegd...

De rode draad wetenschappelijk benaderd

0
Wil je een musical? Neem dan een rode draad! Dat is vaak de tip van de ervaren schoolregisseur. De rode draad is het thema. En daar bedenk je scènes bij. Inkaderen stimuleert de creativiteit! Maar zo gemakkelijk is dat allemaal niet. Bovendien is mijn ervaring, dat je soms beter eerst scènes kunt bedenken (of verzamelen) en er dan pas later een rode draad aan vast kunt knopen. Dus is het tijd voor definities, onderzoek, zin en onzin over rode draden en... bewijzen!

Serie Social media: Youtube

0
Negendelige serie, waarin de sociale media nader worden belicht. Centraal staan de praktische toepassingsmogelijkheden in school en klas. Aflevering 3: YouTube.

Inhoudsopgave

0
Een overzicht van alle artikelen in het achtste nummer van Praxisbulletin jaargang 38.

Even bellen met een overblijfmoeder

0
Ekky Prins-Maimun is overblijfmoeder van protestantse Basisschool De Rank in Veldhoven.

Groot gebibber

0
“Je bent toch niet bang, collega?” werd mij gevraagd, toen ik bij de koffie wat filosofeerde over de volgende “musical”, die ik over enige tijd met de groep zou moeten presenteren. “Bang? Angst? Welnee! Nou ja, wel spannend natuurlijk. Ook voor de kinderen. Want het is toch elke keer weer een hoop gebibber.” Groot gebibber... Hé, dat was nu eens een mooie thematiek!