Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Muziek

Het is voorbij, groep 8 vertrekt!

Refrein:
Het is voorbij, groep 8 vertrekt, acht jaren zijn gevlogen.
Wat eerst een heel klein ventje was of lieve, kleine meid,
is nu een sterke, stoere vent, een zelfbewuste dame.
We kunnen zeggen: het is tijd!

1 Voorbij de tijd van poppenhoek en buiten spelen.
Voorbij de tijd van voorleesboek en nog zo klein.
Kleuterklas, waar je kon dromen, vol van plannen voor de toekomst.
Hoe zou het wezen als je groot zou zijn?

Refrein

2 Voorbij de tijd van leren rekenen en lezen.
Voorbij de tijd van tafels leren uit je hoofd.
Groep 3/4, zo lang geleden, nog de toekomst niet begonnen.
Zou alles gaan, zoals je hebt geloofd?

Refrein

3 Voorbij de tijd van kaarten leren, werkstuk maken.
Voorbij de tijd van schoolkamp, weeksluiting en kring.
Als de schoolkeuze gemaakt is en de musical voorbij is,
dan vliegt de tijd voorbij, heel plotseling…

Refrein

4 We zwermen uit naar allerhande, nieuwe scholen.
Nu staan we hier, straks zijn we weg naar hier en daar.
Maar die basisschool De Bongerd* houdt een plek in ons geheugen.
We komen écht wel langs het volgend jaar!

Refrein

* De naam wijzigen in de naam van uw school.

De liedjes beluisteren en downloaden

Hierboven staan de liedjesbestanden. Als u ze aanklikt, opent op uw computer een programma om ze af te spelen. Hebt u dit niet, dan kunt u de liedjes uiteraard wel gewoon opslaan.

Liednotering

200906notenschrift

Lessuggesties

Alliteraties

In het refrein van het liedje komt een prachtige alliteratie voor: sterke stoere vent. Als de groep nog niet van de stijlvorm alliteratie gehoord heeft, moet u deze nog uitleggen. Dit beginrijm kan met een of meer beginklanken gemaakt worden, in dit geval met st.
Nadat u wat voorbeelden gegeven hebt en de kinderen er een paar bedacht hebben (wat te denken van kleuterklas?), kunnen ze aan de slag met de belangrijkste zelfstandige naamwoorden uit het liedje. Bv.:

– voorleesboek: verrassend, vervelend, voorbeeldig voorleesboek
– toekomst: tergend trage, toevallige toekomst
– afscheid: afschuwelijk afscheid

Illustreren

In een beroemd geworden vroege videoclip van zijn lied “Subterranian Homesick Blues” (www.youtube.com/watch?v=2-xIulyVsG8) laat Bob Dylan tijdens het zingen van zijn song bordjes vallen met kernwoorden erop. Later is deze techniek door diverse artiesten gekopieerd, dus waarom zou uw groep dat niet doen?
Dat kan met woorden, maar het is nog leuker om op stevig karton (A3-formaat) cartoonachtige tekeningen te maken en die te tonen en te laten vallen. Voor het eerste couplet kunnen bv. een poppenhoek, een voorleesboek en een kleuterklasje-in-de-kring getekend worden.
Als verrassing kan bij het zingen van het laatste refrein de Dylan-manier uitgevoerd worden.
De woorden worden dan:

voorbij – acht jaren
heel klein ventje – lieve kleine meid
sterke stoere vent – zelfbewuste dame
TIJD!

Shuffle

Het lied heeft een shuffleritme. Zie voor shuffle-ideeën het boekenweekliedje “Ons geheim” (Praxisbulletin 25-1, september 2007).

Ritmesectie met bodydrumming

In het shuffletempo is in het refrein iets moois te maken met bodydrumming: met je hele lijf een begeleidingsritme maken. Kijk maar eens op You tube naar filmpjes met als onderwerp bodydrumming, bv.:

Clap your hands (Dale Palmas)
Pish posh body drumming
Percusion Corporal – Cursos – Bodypercussion – dvd
Body Drumming
Wisper-bodydrumming
Funky Bodypercussion Group

Hier het refrein met enkele voorstellen met bijbehorende tekens:

200906handklap
handklap
200906klapperdeklap
klapperdeklap (driedelige roffel op de borst of tafel)
200906stamp
stamp
200906bodydrumming
Er zijn natuurlijk nog veel meer bodydrumeffecten te maken, dit is een eerste uitdaging. De gebruikte speciale tekens kunt u op uw computer in Word vinden als u het lettertype Wingdings kiest.

Uitvoering

Het lied leent zich tot het uitbeelden van de verschillende genoemde situaties. In combinatie met bovengenoemd bordjesspel wordt het wel erg druk, dus maak hierin een keuze. Solisten (groepjes) kunnen de coupletten zingen, terwijl de hele groep het refrein zingt.
Het refrein heeft grote sprongen. Leer de kinderen te zingen als iemand die de trap opgaat: bij traplopen doe je je voet iets hoger dan de volgende trede om hem goed te kunnen neerzetten. Zo zing je ook naar die hoge noot toe: “denk” die noot iets hoger en “land” dan op de goede toon.

Verrassing

Studeer het lied in met groep 8, maar vertel de kinderen niet dat de leerkrachten ook een couplet hebben gemaakt en ingestudeerd. Kijk die gezichten eens als na het laatste refrein ineens het hele team opstaat en hun eigen couplet zingt!