Streetdance en hiphop

0
Dit artikel brengt hiphop en streetdance binnen de school, waardoor een brug geslagen wordt tussen verschillende culturen. Over een boeiende combinatie van sport, cultuur, muziek en zelfexpressie.

Burgerschap in de klas

0
Hoe kunt u gestalte geven aan burgerschapsvorming en sociale integratie in uw onderwijspraktijk? Artikel met praktische uitwerkingen, tips en gereedschap om te oefenen. Over klasse!box en klasse!kas.

‘Thuis is mijn kind heel anders!’

0
Tips en suggesties over hoe u als leerkracht op een goede manier vorm kunt geven aan gesprekken met ouders in het algemeen én met ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ass) in het bijzonder.

Als kinderen teveel voor zichzelf opkomen

Artikel over gedragingen en achtergronden van kinderen, die overdreven assertief zijn. Over herkenning en begeleiding van agressiegedrag. Met stappenplan.

Uitbreiding: Burgerschap in de klas

0
Hoe kunt u gestalte geven aan burgerschapsvorming en sociale integratie in uw onderwijspraktijk? Artikel met praktische uitwerkingen, tips en gereedschap om te oefenen. Over klasse!box en klasse!kas.

Uitbreiding: Portfolioleren: iets voor u? (2)

0
Het doel van een portfolio is om de ontwikkeling van leerlingen zichtbaar te maken. Tweedelige serie over portfolioleren in de praktijk. Aflevering 2: over soorten portfolio’s en over de gebruiksmogelijkheden van het portfolio bij evaluatie en rapportage.

De allerliefste vader

0
Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Uitbreiding: Streetdance en hiphop

0
Dit artikel brengt hiphop en streetdance binnen de school, waardoor een brug geslagen wordt tussen verschillende culturen. Over een boeiende combinatie van sport, cultuur, muziek en zelfexpressie.

De zinnenklutser

0
Uitbreiding pretpakket: taal.

Verhalen met zin

0
Over verhalen, als uitgangspunt voor het filosoferen met kinderen. Met een verhaal, een lesbrief en richtvragen als praktische uitwerking.