Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

De allerliefste vader

Refrein:
Dikke, dikke vrienden, m’n vader en ik.
Dikke, dikke vrienden, m’n vader en ik.
Dikke, dikke vrienden, m’n vader en ik.
De aller-, aller-, allerliefste vader heb ik.

1 Papa noemt me “Aapje!” “Apenkop van mij!”
Dus papa is gorilla, als papa-aap van mij.

Refrein

2 Papa noemt me “Prinsje!” “Prinsenkind van mij!”
Dus papa is de koning! Dat maakt z’n prinsje blij.

Refrein

De liedjes beluisteren en downloaden

Hierboven staan de liedjesbestanden. Als u ze aanklikt, opent op uw computer een programma om ze af te spelen. Hebt u dit niet, dan kunt u de liedjes uiteraard wel gewoon opslaan.

Liednotering

200905notenschrift

Lessuggesties

Beweeg- en leesactiviteit

Doel:

– De kinderen kunnen een kaartje uitbeelden in gebaar en geluid.
– Ze kunnen gelijke “kaartjes” (gebaren en geluiden) herkennen.

Materiaal:

– Activiteitkaartjes in tweevoud.
– Kaartjes met grafische plaatjes in drievoud.
– Rustige sfeermuziek (new age).
– Geluidsinstallatie om de muziek af te spelen.
– Een woodblock met stokje.

U opent de pdf-bestanden met activiteitenkaartjes en grafische plaatjes door op de bestandsnamen in de lijst hierboven te klikken. U kunt de kaartjes vervolgens direct afdrukken of de bestanden eerst opslaan op uw computer.

Voorbereiding:
– Verzamel de instrumenten en zorg dat de muziek stand-by staat.

Plaats:
In het speellokaal of in de klas, als daar genoeg “beweegruimte” is.

Tijd:
– 40 minuten

Verloop van de activiteit:
– Nadat u de kinderen het lied “De allerliefste vader” hebt aangeleerd, bespreekt u met hen wat je allemaal voor leuke dingen met je vader kunt doen. Na dit gesprek introduceert u de activiteit. Alle kinderen krijgen een kaartje met daarop een activiteit die je met je vader kunt doen. De activiteiten van de kaartjes zijn: voetballen, tennissen, hockeyen, zeilen, vliegeren, zwemmen, koken, joggen, paardrijden, fietsen, treinreizen, motorrijden, vliegen, roeien en autorijden.
– Stap 1: de kinderen krijgen het kaartje en bekijken het; ze houden de afbeelding voor iedereen geheim. U zet de muziek aan en op dat moment gaan de kinderen de activiteit die op het kaartje staat, uitbeelden. Hierbij wordt niet gesproken. Terwijl de kinderen de activiteit uitvoeren, zoeken ze naar iemand die een gelijke activiteit uitvoert. Wanneer iedereen een partner heeft gevonden, zet u de muziek af en controleren de kinderen of ze bij de juiste persoon (hetzelfde kaartje) zijn uitgekomen. (U kunt deze activiteit uiteraard nogmaals uitvoeren.)
– Stap 2: de kinderen krijgen een nieuw kaartje en bekijken het; ze houden de afbeelding weer voor iedereen geheim. U speelt op het woodblock (een rustig ritme). Op dat moment verklanken (= de bijpassende geluiden maken) de kinderen de activiteit die op het kaartje staat. Hierbij wordt niet gesproken of uitgebeeld. Terwijl ze hun activiteit verklanken, zoeken de kinderen naar iemand die dezelfde activiteit uitvoert. Wanneer iedereen een partner heeft gevonden, stopt u met het spelen op het woodblock en controleren de kinderen of ze bij de juiste persoon (het gelijke kaartje) zijn uitgekomen. (U kunt deze activiteit uiteraard nogmaals uitvoeren.)
– U vervangt nu de activiteitkaarten door de grafische plaatjes. Hiervan zijn er acht verschillende.
– Stap drie: de kinderen krijgen een kaartje met een grafisch plaatje, bekijken het en houden de afbeelding geheim. U zet de muziek aan en op dat moment beelden de kinderen hun grafische afbeelding uit. Hierbij wordt niet gesproken. Terwijl ze de activiteit uitvoeren, zoeken ze naar kinderen die een gelijke beweging uitvoeren. Wanneer alle kinderen een groepje hebben gevormd, zet u de muziek uit en controleren allen of ze bij de juiste persoon (met hetzelfde plaatje) zijn uitgekomen. (U kunt deze activiteit uiteraard nogmaals uitvoeren. Het kan eventueel makkelijker worden gemaakt door het aantal soorten kaartjes te beperken).
– Stap vier: de kinderen krijgen een nieuw kaartje, bekijken het en houden de afbeelding weer geheim. U speelt op het woodblock een rustig ritme. Op dat moment gaan de kinderen hun grafische afbeelding verklanken (= de bijpassende geluiden maken). Hierbij wordt niet gesproken of uitgebeeld. Terwijl de kinderen hun kaartje verklanken, zoeken ze naar anderen die gelijke geluiden uitvoeren. Wanneer allen een groepje hebben gevonden, stopt u met het spelen op het woodblock en controleren de kinderen of ze bij het juiste groepje (met eenzelfde kaartje) zijn uitgekomen. (U kunt deze activiteit eventueel nogmaals uitvoeren.)

Afsluiting:
– U sluit de beweegles af met de volgende activiteit: u zet een aantal kaartjes op een rij. Vervolgens wijst u een kaartje aan; dat gaat de groep gezamenlijk verklanken. Natuurlijk laat u ook eens een kind de “dirigent” zijn die de kaartjes aanwijst.

Luisteractiviteit

Doel:
– De kinderen kunnen de juiste route noteren.

Materiaal:
– Voor elk kind kopieerbladen met een voorbeeld van een doolhof en een leeg doolhof.
– Claves, handtrom, schellenraam, maracas (sambabal).

U opent de kopieerbladen door op de bestandsnamen in de lijst hierboven te klikken. U kunt de pdf-bestanden vervolgens direct afdrukken of ze eerst opslaan op uw computer.

Voorbereiding:
– Verzamel de muziekinstrumenten en zorg dat allekinderen een of meer doolhofbladen hebben. 18 hoepels/stippen.

Plaats:
– Klaslokaal.

Tijd:
– 20 minuten

Verloop van de activiteit:
– Nadat u met de kinderen het lied “De allerliefste vader” hebt gezongen, introduceert u de activiteit door te vertellen dat het hier gaat om een kind dat graag naar zijn/haar vader wil. Maar het kind weet de weg niet en moet door een “doolhof”.
– Door te luisteren naar de vier instrumenten wordt het kind naar de vader geleid. De instrumenten staan voor:
– claves: naar links;
– schellenraam: naar rechts;
– handtrom: naar boven (naar voren);
– maracas: naar beneden (naar achteren).
In het voorbeeld hieronder moet het kind (groene vakje) naar de vader die zich in vakje drie bevindt.
200905doolhofplaatje

Shuffle

Het lied heeft een shuffleritme. Zie voor shuffle-ideeën het boekenweekliedje “Ons geheim” (Praxisbulletin 25-1, september 2007).

Ritmesectie met bodydrumming

Het kind hoort dus 2 × het schellenraam spelen, 1 × de maracas, 2 × het schellenraam, 1 × de handtrom, 1 × de claves, 1 × de handtrom, 1 × de claves en 1 × de handtrom, waarna het in het juiste hokje (nr. 3) is aangekomen.

Ter illustratie kunt u 18 hoepels of stippen op de vloer neerleggen (16 als middenvak, 1 als vertrekpunt en 1 als eindpunt).

Schrijf op het bord de vier namen van de instrumenten (een plaatje of tekening van het instrument kan natuurlijk ook) en noteer erbij voor welke richting het instrument staat.

Wijs kinderen aan die de instrumenten gaan bespelen.

Wijs een kind aan dat in de doolhof “de weg gaat lopen”.

Vervolgens wordt de juiste route “gespeeld” op de instrumenten, waarbij het kind in de doolhof stap voor stap de route volgt en uitkomt bij de juiste plaats. U kunt ervoor kiezen om één kind fysiek de route via de hoepels/stippen te laten uitvoeren.

Wanneer de activiteit goed begrepen is, wijst u vier andere kinderen aan om de instrumenten te bespelen. Deze vier tekenen op een leeg doolhofblad een nieuwe route. Het beginpunt staat vast (de groene stip). Wat hun eindpunt is, houden ze geheim. Alle andere kinderen hebben een leeg doolhofblad voor zich.

Als deze voorbereiding klaar is, spelen de vier instrumentalisten de route. Als ze klaar zijn, wordt gecontroleerd of iedereen op hetzelfde nummer is uitgekomen.

U kunt deze activiteit een aantal keren herhalen.
– Moeilijker: andere instrumenten gebruiken, die qua klank minder contrasteren.
– Variatie: de activiteit door twee of meer kinderen laten uitvoeren, bv. in een muziekhoek. Er is dan één instrumentalist, die alle instrumenten na elkaar moet bespelen. Het andere kind (of meer kinderen) vullen het doolhofblad in.

Speelactiviteit

Doel:
– De kinderen kunnen de instrumentale begeleiding bij het lied “De allerliefste vader” uitvoeren.

Materiaal:
– Handtrom(men), woodblock en/of claves, bekken, triangel, klankstaven (Bb-A-G-F-D op de xylofoon, de metallofoon of het klokkenspel).
– Geluidsinstallatie en karaoke-mp3-bestand van het liedje.

Voorbereiding:
– Verzamel de instrumenten en zorg dat de muziek stand-by staat.

Plaats:
– In de klas.

Tijd:
– 35 minuten

Verloop van de activiteit:
– Nadat u de kinderen het lied “De allerliefste vader” hebt aangeleerd, kunt u hun de instrumentale begeleiding aanleren. Deze bestaat uit vijf verschillende onderdelen (partijen) die los van elkaar het liedje kunnen begeleiden, maar ze kunnen ook gezamenlijk gespeeld worden.
– Partij 1 wordt gespeeld door het woodblock en/of claves. Dit instrument speelt het woord dikke mee:.

Uitvoering

Het lied leent zich tot het uitbeelden van de verschillende genoemde situaties. In combinatie met bovengenoemd bordjesspel wordt het wel erg druk, dus maak hierin een keuze. Solisten (groepjes) kunnen de coupletten zingen, terwijl de hele groep het refrein zingt.
Het refrein heeft grote sprongen. Leer de kinderen te zingen als iemand die de trap opgaat: bij traplopen doe je je voet iets hoger dan de volgende trede om hem goed te kunnen neerzetten. Zo zing je ook naar die hoge noot toe: “denk” die noot iets hoger en “land” dan op de goede toon.

Verrassing

Studeer het lied in met groep 8, maar vertel de kinderen niet dat de leerkrachten ook een couplet hebben gemaakt en ingestudeerd. Kijk die gezichten eens als na het laatste refrein ineens het hele team opstaat en hun eigen couplet zingt!
200905partij1
– Partij 2 wordt gespeeld door de triangel. Dit instrument speelt het woord vrienden mee:
200905partij2
– Partij 4 wordt gespeeld door de klankstaven (xylofoon, metallofoon of klokkenspel). Dit instrument speelt het woord vader mee op de juiste toonhoogte:
200905partij3
– Partij 4 wordt gespeeld door de klankstaven (xylofoon, metallofoon of klokkenspel). Dit instrument speelt het woord vader mee op de juiste toonhoogte:
200905partij5
– Partij 4 wordt gespeeld door de klankstaven (xylofoon, metallofoon of klokkenspel). Dit instrument speelt het woord vader mee op de juiste toonhoogte:
200905partij5
– Partij 5 (het bekken) speelt steeds nadat een zinnetje is afgelopen (op de vierde tel van de maten 2, 4, 6 en 8):

Tips

1 Geef elk instrument een kleur. Schrijf de tekst op het bord en gebruik daarbij de kleuren die bij de instrumenten horen.
Voorbeeld:

Geef elk instrument een kleur. Schrijf de tekst op het bord en gebruik daarbij de kleuren die bij de instrumenten horen.
Voorbeeld:

claves/woodblock
triangel
handtrom
klankstaaf
bekken

Dikke, dikke vrienden, mijn vader en ik. (rust)
Dikke, dikke
vrienden, mijn vader en ik. (rust)
Dikke, dikke
vrienden, mijn vader en ik, (rust)
De aller, aller, aller liefste vader heb ik. (rust)

2 Laat de kinderen, voordat u de instrumenten gaat uitdelen, eerst hun eigen partij meeklappen terwijl het liedje wordt gezongen.

3 Geef de kinderen de mogelijkheid om gedurende de week op de klankstaven te oefenen. Leg bij de klankstaven stokjes met zachte uiteinden neer, zodat de andere kinderen in de klas niet door het geluid worden gestoord.

4 Gebruik voor het begeleiden van het lied het karaoke-mp3-bestand. Het is belangrijk dat het lied op de juiste toonhoogte wordt gezongen, omdat anders partij 4 (de klankstaven) niet in dezelfde toon gespeeld wordt als de zangpartij.

De volledige partituur

200905partituur

Stemvormingsactiviteit

Doel:
– De kinderen kunnen de juiste geluiden/bewegingen maken.

Materiaal:
– Het stemvormingsverhaal “Hoe ik mijn vader op vaderdag ga verrassen”.

U opent de kopieerbladen door op de bestandsnaam in de lijst hierboven te klikken. U kunt de pdf-bestanden vervolgens direct afdrukken of ze eerst opslaan op uw computer.

Voorbereiding:
– Lees het verhaal vooraf goed door, zodat u het tijdens uw presentatie meer vertelt dan voorleest. Op een eerder moment heeft u het lied “De allerliefste vader” al aangeleerd. De kinderen kennen het.

Plaats:
– In het k laslokaal.

Tijd:
– 10 minuten

Verloop van de activiteit:
– U vertelt het verhaal “Hoe ik mijn vader op vaderdag ga verrassen”. De kinderen maken er de juiste geluiden en/of bewegingen bij.
– Deze activiteit is stemvormend en min of meer bedoeld om daarna lekker met de kinderen het zangrepertoire door te nemen.