Uitbreiding pretpakket: taal.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel

Bedoeling

Dit kopieerblad – dat geheel zelfstandig te maken is – kan ingezet worden als pretpakketopdracht. Maar het kan ook gebruikt worden bij een les taalbeschouwing over zinnen, zinsbouw, woordsoorten en woordgroepen. Taalkundig en redekundig ontleden dus, maar dan anders.

Klik op de naam van het bestand in de lijst hierboven om het bestand op te slaan.

Afdruktip: Als u het grote kopieerblad rechtstreeks vanaf het scherm afdrukt, zal het te groot geprint worden. Sla de afbeelding eerst op uw computer op door er met de rechtermuisknop op te klikken. Druk hem vervolgens vanaf uw computer af op 100% grootte.

Benodigde materialen

– werkblad
– schrijfmateriaal
– een apart schrijfblaadje (liefst in de breedte gelinieerd)

Instructie

De kinderen moeten de drie opdrachten goed doorlezen. Daarna kunnen de opdrachten zelfstandig uitgevoerd worden.

Vervolgactiviteiten

• Advertentiespel
Het werkblad heeft iets weg van het nostalgische Advertentiespel. Op ieder kaartje van dat spel stond eenderde deel van een advertentie. Maar als je de kaartjes door elkaar schudde en dan om de beurt en in de juiste volgorde een kaartje pakte, ontstonden er “onzinadvertenties”. U kent die zinnen misschien nog wel:
– Visclub Dobbertje Duik vraagt per direct | een papegaai | goed kunnende typen.
– Te koop aangeboden | vriendelijke grootmoeder | met grasmaaier.
– Te huur | Duitse herder | in rolletjes van 20 stuks.
Als vervolgactiviteit kan in kleine groepjes dit Advertentiespel (nog eens) gespeeld worden.

• Zelf maken
Met behulp van kleine kaartjes (van hetzelfde formaat, in drie verschillende kleuren) kunnen de kinderen zélf een Advertentiespel maken. Eerst worden er gewone, kloppende advertentiezinnen bedacht. Zinnen, die op een logische manier in drie delen uiteenvallen, volgens de structuur:
– wie en/of hoe: te koop, te huur, gevraagd, gezocht;
– wat: het gevraagde, het gezochte;
– bijzonderheid: een extra toevoeging.

• Opzoekwerk
Laat de kinderen op advertentiepagina’s in kranten en/of tijdschriften eens snuffelen naar geschikte zinsfragmenten. Tevens is dit dan een mogelijkheid om veelgebruikte advertentieafkortingen te bespreken, zoals: t.k., compl., z.g.a.n., t.e.a.b., enz. Betekenis en schrijfwijze kunnen besproken worden.
Nota bene. Selecteer vooraf even de advertentiepagina’s, want niet alle advertenties zijn even geschikt. Eventueel stelt u zélf eerst een A4’tje (als kopieerblad) samen, met daarop miniadvertenties uit de wekelijkse huis-aan-huiskrant.