Praktisch maandblad voor primair onderwijs

Kom mee naar buiten!

0
Het vak van leerkracht is heel bijzonder. Leerkrachten genieten van de leerlingen. Ze zijn blij om wat leerlingen kennen en kunnen. En ze zijn trots op wat ze leerlingen hebben geleerd. Dat is het «applaus» voor de leerkracht: die mooie, trotse glimlach op het gezicht van de leerlingen! Maar het is ook hard werken. Hard werken, om dertig enthousiaste kinderen kennis bij te brengen. Om kinderen, die laat naar bed zijn gegaan, geconcentreerd te houden. Om ervoor te zorgen, dat kinderen plezierig met elkaar omgaan, ruzies samen oplossen en leren om samen te werken. De leerkracht moet kinderen gemotiveerd houden om kennis op te nemen. Met natuuronderwijs is dit makkelijker te bereiken dan met andere vakken.

Op rekenavontuur met de familie Muizepluis

In dit artikel stellen wij u voor: de familie Muizepluis! Een gebreide muizenfamilie, bestaande uit moeder Muizepluis en haar avontuurlijke muizenkinderen. We beschrijven hoe de familie een plek heeft gekregen in groep 1/2 van basisschool Het Palet in Hapert. Binnen het thema krijgt muis Maaike twaalf ondeugende kinderen, die van het ene in het andere rekenavontuur rollen. De muizen dagen de kinderen uit tot betekenisvol rekenspel, waarbij verschillende doelen aan bod komen.

Poetsen met de Pepernotenpiet

0
Pepernotenpiet heeft ingebroken in het snoepmagazijn van Sinterklaas. Hij heeft zich te goed gedaan aan een jutezak, vol met pepernoten. En daarna heeft hij vreselijke kiespijn gekregen. Maar die arme piet is zó bang voor de tandarts. Kunnen de kinderen hem helpen?

Groeigrafieken

0
Wie in de bovenbouw een project over groeien wil gaan doen, hoeft niet te zoeken naar gespreksstof. De verschillen in lengte bij bovenbouwkinderen zijn groot. Vaak zijn de meiden bijvoorbeeld zó lang, dat ze met kop en schouders uitsteken boven de kleinste jongens. Meisjes beginnen eerder aan hun groeispurt. Dat weten de meeste leerlingen wel. En ze weten ook dat jongens uiteindelijk meestal groter worden. Groeien is een prima onderwerp, om met de klas te behandelen. Er kan worden onderzocht hoe je groei weergeeft in een grafiek. Er kan besproken worden wat een gemiddelde zegt. Enzovoort. Over het maken van groeigrafieken gaat dit artikel.

Emotie in de klas

0
De Dramatheek is een nieuwe rubriek op de website van het Praxisbulletin. Elke maand vindt u hier een nieuwe spelsuggestie, waarbij we ons dit schooljaar op emoties richten. Toneelspelen, maar ook het kijken naar toneel heeft alles te maken met emoties. Als we ons in de situatie en de gevoelens van een personage kunnen inleven, dan komt dat, omdat we de emoties herkennen, ook al hebben we wellicht zelf nooit de problemen meegemaakt, die we op het toneel zien. De spelsuggesties in de Dramatheek bieden een invalshoek, van waaruit u kunt toneelspelen met de klas. Tegelijkertijd bieden ze een mooie manier voor het kweken van meer wederzijds begrip. In dit inleidende artikel wordt een spelsuggestie uitgewerkt rondom pesten. Een complex onderwerp, waar meerdere emoties meespelen. Zo krijgt u een beeld van wat u elke maand op de website kunt verwachten.

Spelenderwijs consolideren

0
Het is maandag, na de pauze. Juf Deborah van groep 7 staat voor het bord en geeft een verkeersles over voorrang op verschillende soorten wegen. Deborah heeft een gemengde klas, waarin veel kinderen zitten, die een achterstand in woordenschat hebben. Daarom werkt ze bewust aan woordenschatvergroting, door in zo veel mogelijk lessen woorden aan te bieden, die de leerlingen niet kennen, maar wél moeten weten. Voor deze verkeersles heeft ze een spiekbriefje gemaakt, met de belangrijkste woorden erop. Voordat de leerlingen de methodetekst over voorrang lezen, legt ze de woorden uit met het digibord. Ze laat foto’s zien en geeft de betekenis van de woorden in een voorbeeldzin. Ze laat de woorden vaak horen.
Na de inleiding lezen de leerlingen het verhaal over voorrang en maken ze de opdrachten bij de les. Als de les is afgelopen, zijn ze de woorden al drie keer tegengekomen. Maar juf Deborah weet dat ze de woorden zeker nog wel een paar keer moet herhalen, willen de leerlingen ze onthouden. Ze denkt goed na. Hoe zal ze dat deze week eens aanpakken?

De blauwe week

0
Dit is een artikel over het toepassen van aangeleerde vaardigheden, het kritisch durven te kijken naar de (taal)methode, over durven te luisteren naar het kind, het hebben van hoge verwachtingen, het durven te integreren van verschillende vakgebieden, over nieuwsgierigheid, intrinsieke motivatie en trotsheid!

Emotie in de klas: Vriendschap

0
In deze negendelige reeks vindt u hier spelsuggesties rondom emoties. Aan de orde komen de volgende negen onderwerpen: jaloezie, vriendschap, medelijden, eenzaamheid, schaamte, angst, opluchting, verliefdheid en spijt. De spelsuggesties verschijnen bij elk nummer van de jaargang, met uitzondering van het themanummer (nummer 6, februari 2011).

Dennis

0
‘Dit is ondertussen al de tiende keer dat ik je moet waarschuwen! Je zit omgedraaid en je let wéér niet op. En je werk is natuurlijk ook niet af! Ga maar naar juf Annet. Ik wil je hier voorlopig niet meer zien.’ Dennis pakt mopperend zijn spullen. Hij schopt zijn stoel omver en gaat al scheldend naar de IB’er. En zo begint de tweede aflevering in de serie over bijzondere kinderen, die in jaargang 28 van het Praxisbulletin zal verschijnen. Aflevering 2: kinderen met gedragsproblemen.

Kleuren met je stem

0
Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.