Een dagje Rembrandtplein

Opzet, waarmee kinderen met de hele groep zelfstandig aan het werk kunnen bij afwezigheid van de leerkracht. Over werkwijze en gedachtegoed rond het Rembrandtplein: een multifunctionele werkplek voor «noodgevallen».

Uitbreiding: Passend onderwijs in vier stappen

0
Over lesstofniveau, effectieve leertijd, materiaalkeuze en leerkrachtgedrag als vier grote stappen, richting passend onderwijs in de klas.

Allemaal hulppieten

0
Uitbreiding pretpakket: taal en rekenen.

Passend onderwijs in vier stappen

0
Over lesstofniveau, effectieve leertijd, materiaalkeuze en leerkrachtgedrag als vier grote stappen, richting passend onderwijs in de klas.

De ‘Geloof het Maarkrant’

0
Verhalend ontwerp over het maken van een krant voor mensen met verschillende geloofsovertuigingen. De ‘Geloof het Maarkrant’: de krant voor iedereen!

Hij is er weer!

0
Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Kids’ Skills

0
Aan de hand van de methode ‘Kids’ Skills’ (ontworpen door dr. Ben Furman) wordt een praktijkvoorbeeld beschreven, waarin in vijftien stappen een probleem wordt omgezet in een vaardigheid. Een praktische aanpak!

Het Wereldspel: veel meer dan spelmateriaal

0
Over het Wereldspel als waardevol (non-verbaal) onderzoeksinstrument. Hoe screening op beelddenken, cognitie en persoonlijkheidskenmerken leidt tot een effectievere begeleiding van kinderen.

Dramaspelletjes voor de onderbouw

0
Beschrijving van een groot aantal concrete, makkelijk uit te voeren spelsuggesties voor jonge kinderen. Van tussendooractiviteit tot dramales met opbouw.

Praxistips

0
"Visjes" om werkstukken aan een systeemplafond te hangen.