Uitbreiding pretpakket: taal en rekenen.

Bedoeling

Dit kopieerblad – dat geheel zelfstandig te maken is – kan ingezet worden als pretpakketopdracht. Maar het is ook goed mogelijk om dit werkblad in de sinterklaastijd te gebruiken als extra stof bij taal en rekenen.

Klik op deze link om het bestand te downloaden.

Afdruktip: Als u het grote kopieerblad rechtstreeks vanaf het scherm afdrukt, zal het te groot geprint worden. Sla de afbeelding eerst op uw computer op door er met de rechtermuisknop op te klikken. Druk hem vervolgens vanaf uw computer af op 100% grootte.

Benodigde materialen

– werkblad
– schrijfmateriaal
– schaar

Toelichting

• Taal
Op het gebied van taal komen op dit werkblad de volgende (denk)relaties voor:
– jonger – ouder – even oud;
– de oudste – de jongste – de op een na oudste – de op een na jongste;
– groter – kleiner – even groot;
– het grootst – het kleinst – de op een na grootste – de op een na kleinste.
Het is goed om deze relaties af en toe (nóg eens) ter sprake te brengen. Een en ander kunt u ook aanschouwelijk maken met de kinderen van de groep zelf.

• Rekenen
Op het gebied van rekenen & wiskunde kunt u ingaan op de schrijfwijze van leeftijden (met het aantal maanden achter de puntkomma). Op deze manier is een nauwkeurigere leeftijdsaanduiding mogelijk dan als alleen maar hele jaren worden vermeld (7 jaar kan nét 7 jaar betekenen, maar evengoed bijna 8 jaar). Kinderen van deze leeftijd zijn gevoelig voor dit soort kennis, want het heeft op henzelf betrekking. U zou elk kind een kaartje kunnen laten maken, met daarop zijn (of haar) leeftijd, in jaren en maanden.
De opdracht wordt dan: ga eens op een rijtje staan: het oudste kind voorop en het jongste kind achteraan. Als blijkt, dat er meerdere kinderen met bijvoorbeeld de leeftijd 7;9 zijn, kan gevraagd worden wie van deze kinderen dan de oudste is. Hoe kunnen we het dan nóg preciezer aangeven?

• Relaties
De relatie tussen het oudste kind en het grootste (langste) kind is niet vanzelfsprekend. En ook de relatie tussen jongste en kleinste (kortste) kind niet. Dat is met de kinderen uit de eigen groep weer aantoonbaar te maken.