Aap, noot, mies

0
Streng kijkt mejuffrouw Sanders de kinderen aan, als ze binnenkomen. Ze heeft een houten plak in haar hand. Haar witte blouse is tot hoog in haar hals dichtgeknoopt. De grijze haren zijn bijeengebonden in een stevige knot. Vragend kijkt de groep de “nieuwe juf” aan. De kinderen vragen zich af: wie is dat toch? En zo begint een gevarieerd lescircuit voor de middenbouw over de school van vroeger. Het circuit kan als aanvulling op geschiedenislessen of binnen een thema worden ingezet.

Taalzwakke kleuters: afwachten of actie?

0
Over de noodzaak om taalproblemen bij taalzwakke leerlingen vroegtijdig te signaleren. Een goede diagnostiek en een gedegen plan van aanpak zijn nodig voor een optimale ondersteuning van het kind, terwijl hierdoor ook het risico op didactische problemen en gedragsproblematiek wordt verkleind. Op veel scholen wordt – als gevolg van bezuinigingen – de logopedische screening door de GGD steeds verder uitgekleed. Vaak blijft er alleen nog een screening over in groep 2. De ontwikkeling van kinderen, die zwak (maar niet onvoldoende) presteren op taalgebied, wordt hierdoor niet meer gevolgd door de logopedist. Doordat de screening steeds verder wordt beperkt, is er voor de leerkracht een steeds grotere rol weggelegd met betrekking tot het signaleren van taalproblemen. Het is dan ook belangrijk, dat de leerkracht weet wanneer het nodig is om in te grijpen, als hij/zij een taalzwakke leerling in de klas krijgt. Als de leerkracht tijdig actie onderneemt, kan het risico op didactische problemen bij de leerling worden verkleind. Ook gedragsproblemen, die vaak worden veroorzaakt door problemen in de communicatie van een kind, kunnen dan tijdig worden aangepakt. Dit artikel hoopt hiervoor een aanzet te geven. Er is immers veel te vertellen over de taalontwikkeling van een kind.

De kracht van schrijven

0
Schrijven is een belangrijke ondersteuning voor veel leerprocessen. Er is een belangrijk verband tussen schrijven en de ontwikkeling van kinderen. Schrijven bevordert bijvoorbeeld de ontwikkeling van onze hersenen op motorisch en sensorisch gebied. Het bevordert de concentratie en helpt bij het onthouden.

Tekki dum

0
Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

De Dramatheek (6) Emotie in de klas: vreugde

0
In deze negendelige reeks vindt u hier spelsuggesties rondom emoties. Aan de orde komen de volgende negen onderwerpen: jaloezie, vriendschap, eenzaamheid, angst, vreugde, verliefdheid en spijt. De spelsuggesties verschijnen bij elk nummer van de jaargang, met uitzondering van het themanummer (nummer 6, februari 2011).

Joost

0
Lezen is niet het favoriete vak van Joost. Maar hij realiseert zich wél, dat lezen belangrijk is. En daarom houdt hij het oefenen goed vol. Doorzetten lijkt hem en zijn omgeving in het bloed te zitten.. En zo begint het zesde artikel in de serie over bijzondere kinderen, die in jaargang 28 van het Praxisbulletin zal verschijnen. Aflevering 6: kinderen met ernstige leesproblemen.

Een tuintje in de klas

0
Hoe u met een klassentuin van één vierkante meter het vrolijke lentegevoel naar binnen haalt.