Home Tags Rekenen en wiskunde

Tag: rekenen en wiskunde

Zin en onzin bij materiaalgebruik in de rekenles

0
‘Als je het niet snapt, dan mag je het met materiaal doen.’ Een voor de hand liggende opmerking, maar helpt materiaal wel altijd? In dit artikel neem ik je mee in de valkuilen van materiaalgebruik bij rekenen. Soms brengt het de kinderen verder af van het doel en werkt het dus averechts. Maar waar moet je op letten bij de keuze van materiaal? En welke instructie moet je erbij geven en op welk moment van de leerlijn is het didactisch verstandig om materiaal in te zetten?

Meten wat je wilt weten

Hoe zorgt u ervoor dat toetsopgaven daadwerkelijk meten wat u wilt meten? En wat zijn de valkuilen? Ook als u zelf geen toetsvragen maakt, geeft dit artikel een inkijk in de achtergrond van het maken van toetsen.

Rekenen met kleuters

0
Kinderen die van jongs af aan thuis en op school weinig meekrijgen op het gebied van rekenen, lopen een rekenachterstand op waar ze nog lang last van hebben. Het is belangrijk dat zij snel structurele hulp krijgen.

Uitbreiding: Bloem boven bloem

0
Deze uitbreiding hoort bij het artikel "Bloem boven bloem" in het themaboek Topstukken van Praxisbulletin.

Genieten met getallen

0
Getallen zijn overal. Door kleuters hiervan bewust te maken en ze ermee te laten spelen, stimuleert u beginnende gecijferdheid.

Rekenvoetbal

Het WK voetbal gaat ongetwijfeld niet ongemerkt aan de kleuters voorbij. Maak er gebruik van en koppel de voetbalgekte aan uitdagende rekenavonturen met behulp van het prentenboek Hup Paultje, hup!

Weer zin in rekenen

0
Beschrijving van mogelijkheden, om kinderen met rekenangst en desinteresse voor methodisch rekenwerk weer voor dit vak te activeren en te motiveren, gebruikmakend van de inzichten uit ‘levend rekenen’.

Tsjing + boem = Ringeling!

0
Er zijn vele mogelijkheden, om muziek als middel in te zetten in de rekenles. In dit artikel vindt u enkele voorbeelden hiervan, die u hopelijk zullen enthousiasmeren, om met muzikaal interactief rekenen aan de slag te gaan.

Rekenen op wiskunst

0
Rekenen als kernvak en kunstonderwijs als opzichzelfstaande, ondergeschikte discipline? Nee, hoor! Er zijn dwarsverbanden mogelijk. Hoogste tijd voor wiskunst! Een zoektocht, met praktijkvoorbeelden.

Mag het een onsje meer zijn

0
“Mag het een onsje meer zijn?” is een wereldoriëntatieproject voor de midden- en bovenbouw. We bekijken de rijkdom aan leerervaringen, die het thema De markt ons geeft. Uit deze veelheid van ervaringen halen we díe aspecten, die verband houden met rekenen. Waarom rekenen? Door de druk op de te behalen doelen van de methodes is er nauwelijks tijd om kinderen concrete ervaringen te bieden. Met dit thema kunnen we daarom rekenen weer levend – en dus voor de kinderen interessant – maken. We sluiten het thema af met een échte markt, waarop de ouders onze gast zijn. Dit artikel bevat een uitbreiding.