Home Tags Rekenen en wiskunde

Tag: rekenen en wiskunde

Mag het een onsje meer zijn

0
“Mag het een onsje meer zijn?” is een wereldoriëntatieproject voor de midden- en bovenbouw. We bekijken de rijkdom aan leerervaringen, die het thema De markt ons geeft. Uit deze veelheid van ervaringen halen we díe aspecten, die verband houden met rekenen. Waarom rekenen? Door de druk op de te behalen doelen van de methodes is er nauwelijks tijd om kinderen concrete ervaringen te bieden. Met dit thema kunnen we daarom rekenen weer levend – en dus voor de kinderen interessant – maken. We sluiten het thema af met een échte markt, waarop de ouders onze gast zijn. Dit artikel bevat een uitbreiding.

Met sprongen vooruit!

0
In dit artikel wordt - aan de hand van een aantal opeenvolgende, interactieve, klassikale oefeningen - uiteengezet hoe kinderen op een speelse en effectieve manier tot 1000 en verder leren rekenen.

Talige obstakels in het rekenonderwijs

Over het taalprobleem in het rekenonderwijs. Taalgericht rekenen, als steun bij het begrijpen van contextgebonden sommen. Over taalproductie, taalsteun en taalfeedback.

Een winkel in de school

Willem, Sharon en Aswin, leerlingen uit groep 3, verlaten hun klaslokaal. Willem heeft een papier in zijn hand, met daarop het cijfer 8. Op het papier van Sharon staan vijf stippen, zoals ze ook op een dobbelsteen staan. En op Aswins papier zijn zeven stippen netjes weergegeven in de tienstructuur. Het drietal is op weg naar een winkeltje, dat zich aan het einde van de schoolgang bevindt. Daar aangekomen, pakken ze elk een boodschappenmandje en kiezen diverse artikelen uit de schappen. Als de kinderen daarna de winkel verlaten, kan Willem het niet laten om naar zijn klasgenootjes te zwaaien, via de webcam, die in de winkel is opgehangen. In groep 3 volgen namelijk zijn medeleerlingen op het digitale schoolbord de verrichtingen van het drietal. Met gevulde boodschappenmandjes keren de kinderen terug in het klaslokaal. Daar wordt gezamenlijk de inhoud van de mandjes, het aantal artikelen, gecontroleerd. Het aantal moet overeenkomen met het aantal stippen of het cijfer. Er wordt door de hele klas meegeteld en de getallen 5, 7 en 8 worden bij de mandjes gelegd...

Negen zakjes met lollys

Wout vult 9 zakjes met lolly’s. In elk zakje gaan 4 lolly’s. Hoeveel lolly’s zitten er in de zakjes samen? 9 x 4 = Welke opgave hierboven is makkelijker: de linker of de rechter? Met de komst van het realistisch rekenen staan rekentoetsen en rekenboeken vol met contextopgaven. Dit zijn rekenopgaven, waarbij de gegevens «verpakt» worden in een realistische situatie. Die «verpakking» kan bestaan uit een bondige tekst (zoals hierboven) of een tekening. Sommige leerlingen maken vlot rijtjes met kale sommen, terwijl ze met veel moeite de contextopgaven maken. Waarom maken methodemakers en toetsenmakers dan tóch deze talige rekensommen? En maken leerlingen kale sommen inderdaad beter dan contextopgaven? In dit artikel komen beide vragen aan de orde.

Rekenen aan tandwielen

0
Het vak wetenschap & techniek laat zich prima combineren met het vak rekenen & wiskunde. Dat is prettig voor het vak wetenschap & techniek, want dan kan daar extra tijd aan worden besteed. Maar het is óók heel goed voor het vak rekenen & wiskunde, want dan rekenen de leerlingen binnen een echte context. Bovendien kan het reken- en wiskundeonderwijs via deze koppeling meer het karakter krijgen van onderzoekend leren

Op rekenavontuur met de familie Muizepluis

In dit artikel stellen wij u voor: de familie Muizepluis! Een gebreide muizenfamilie, bestaande uit moeder Muizepluis en haar avontuurlijke muizenkinderen. We beschrijven hoe de familie een plek heeft gekregen in groep 1/2 van basisschool Het Palet in Hapert. Binnen het thema krijgt muis Maaike twaalf ondeugende kinderen, die van het ene in het andere rekenavontuur rollen. De muizen dagen de kinderen uit tot betekenisvol rekenspel, waarbij verschillende doelen aan bod komen.

Groeigrafieken

0
Wie in de bovenbouw een project over groeien wil gaan doen, hoeft niet te zoeken naar gespreksstof. De verschillen in lengte bij bovenbouwkinderen zijn groot. Vaak zijn de meiden bijvoorbeeld zó lang, dat ze met kop en schouders uitsteken boven de kleinste jongens. Meisjes beginnen eerder aan hun groeispurt. Dat weten de meeste leerlingen wel. En ze weten ook dat jongens uiteindelijk meestal groter worden. Groeien is een prima onderwerp, om met de klas te behandelen. Er kan worden onderzocht hoe je groei weergeeft in een grafiek. Er kan besproken worden wat een gemiddelde zegt. Enzovoort. Over het maken van groeigrafieken gaat dit artikel.

Ruimtelijk vlechtwerk

Lessenserie, waarin kinderen kubussen leren vlechten: van de kubus in zijn eenvoudigste vorm tot vlechtwerk voor gevorderden. Vier lessen, met duidelijke instructiefoto’s in kleur en werkbladen voor zelfstandige verwerking.

Goochelen met getallen

Lessenserie, waarin zes rekenkundige trucs aan bod komen. Spanning en sensatie bij het goochelen met getallen!