Speelplezier met open spelmaterialen (3)

Driedelige serie over spelontwikkeling en een inspirerende speel-leeromgeving. Aflevering 3: spelen met lappen in hoeken

Pieken in de plusklas (2)

De auteurs geven in een tweetal artikelen advies over een bijzondere vorm van onderwijs: de plusklas, voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Aflevering 2: over de inhoudelijke vormgeving, het waarborgen van de kwaliteit en de contacten met ouders en team.

Keepvogel: De uitvinding

Vierdelige serie over het maken van beeldende lessen rond prentenboeken. Interactief voorlezen, met een beeldend vervolg. Aflevering 2: over techniek, ruimte en compositie. Van ‘technische’ tekening tot ruimtelijk wandsculptuur, van collage tot schoolbreed project. U kiest!

Lied van de maand: We bouwen een feestje!

Lied van de maand:We bouwen een feestje

Column: Taalgedoe

Elke maand leest u hier een 'bespiegeling' van een van de columnisten van Praxisbulletin. Deze maand buigt juf Silvana zich over 'taalgedoe'.

Slecht gehecht

Beschrijving van de ontwikkeling van een veilige en een onveilige hechting. Over gedragskenmerken en de aanpak in de klas.

Vierseizoenenwandeling

Basisartikel voor het maken van een spannende ontdekkingstocht door de herfst, de winter, de lente en de zomer. Met bijbehorend materiaal op de website. Aflevering 1: herfst.

Leren luisteren

Artikel over het belang van begrijpend luisteren als taalvaardigheid. Over het inzetten van luistervragen en afwisselende tekstsoorten. Met drie lesvoorbeelden.

Steentjes

Rubriek, waarin steeds een gedicht aangeboden wordt met verwerkingsmogelijkheden, om ‘gaatjes’ te ‘dichten’ in het lesprogramma. Aflevering 2: herkenbaar gedichtje, als basis voor talige en creatieve activiteiten.

Video in de klas

Hoe maakt u met uw groep een écht leuk filmpje? Praktische beschrijving van het proces, met tips en voorbeelden. Van script tot première!