De auteurs geven in een tweetal artikelen advies over een bijzondere vorm van onderwijs: de plusklas, voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Aflevering 2: over de inhoudelijke vormgeving, het waarborgen van de kwaliteit en de contacten met ouders en team.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel
Uitbreidingen

Download

Meer- en hoogbegaafde leerlingen kunnen doorgaans prima meedraaien in de groep, mits er wat aanpassingen worden aangebracht in het programma. Maar voor een deel van deze kinderen is beslist méér uitdaging nodig. Steeds meer scholen starten daarom een plusklas. In een tweetal artikelen wordt door de auteurs advies gegeven over het vormgeven van deze bijzondere vorm van onderwijs.

In het eerste artikel (Praxisbulletin nummer 1, jaargang 30) over het starten van een plusklas is aandacht besteed aan de randvoorwaarden.
Als de plusklas eenmaal is geïntroduceerd, volgen belangrijke stappen, waaronder: het verder inhoudelijk vormgeven van het onderwijs, het waarborgen van de kwaliteit en het onderhouden van contacten met het team en de ouders. De vier pijlers houden we hierbij in gedachten:
1- Bieden van cognitieve uitdaging.
2- Ontmoeten van peers (gelijken).
3- Aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling.
4- Werken aan specifieke (leer)vaardigheden.

In deze internetuitbreiding vindt u wwee casussen uit de praktijk, Zomaar een dag (voorbeeldrooster), TASC-model in beeld,
Handige materialen voor het starten van een plusklas of verrijkingsgroep, lLinks en literatuur (onder meer checklist doorgaande lijn).

Links en literatuur

Volgsysteem:

Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid
Verrijkingsstof uit de plusklas doorvoeren tot in de groep
Doelen- en vaardighedenlijst
Checklist doorgaande lijn hoogbegaafde leerling
Routeplan voor (meer)begaafde kinderen

Bronnen leermiddelen:

Tijdschrift Vooruit
Tijdschrift Talent
‘Het Grote Vooruitwerklabboek’ door Els Schrover, ISBN: 9789013079876
Links naar literatuur
Gratis en betaalde projecten van Minka Dumont
Nog meer projecten
Computerprogramma mindmappen
Filosoferen (1)
Filosoferen (2)
Werken volgens het TASC-model
Artikel over Meervoudige Intelligentie
Verrijking jonge kind
Beelddenken
Informatie over landelijke projecten excellentie