In jaargang 29 van het Praxisbulletin wordt in elk regulier nummer een natuurkalender als kopieerblad opgenomen. (Niet in het themaboek, dat in februari 2012 verschijnt.)

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel

Bedoeling

● Serie van negen afleveringen

In jaargang 29 van het Praxisbulletin wordt in elk regulier nummer een natuurkalender als kopieerblad opgenomen. (Niet in het themaboek, dat in februari 2012 verschijnt.)

● Opzet
De opzet van de natuurkalender is: het signaleren van wat buiten, in de eigen leefomgeving van de kinderen, te ontdekken is. Het gaat dus beslist niet om bijzonderheden of zeldzaamheden, maar om gewone planten en dieren uit onze leefwereld, die vrijwel overal in de buurt van school en huis voorkomen.
● Doelen en leereffecten
Voor de kinderen wordt zo een extra dimensie gegeven aan het buiten zijn. Zij gaan spelenderwijs méér zien én beleven! Voor de leerkrachten is de natuurkalender bruikbaar bij buitenactiviteiten, tijdens een korte wandeling met de groep in de schoolomgeving of als verbreding en verrijking van lessen natuuronderwijs.

Toelichting

● Brede inzet

Het kopieerblad, dat een persoonlijke invulling kan krijgen, kan in klassenverband worden ingezet, maar ook in groepjes, in tweetallen of individueel.

● Natuurkalenderschrift
Het kopieerblad geeft suggesties voor eigen natuurbeleving, waarnemingen en activiteiten. Die kunnen dan bijvoorbeeld als een soort dagboek worden verwerkt in een natuurkalenderschrift, waarbij aantekeningen van eigen waarnemingen worden aangevuld met tekeningen, tijdschriftfoto’s, gedroogde planten, enzovoort.

● Relevante data
Bij elke suggestie wordt een datum genoemd. Zo wordt duidelijker in welk deel van de maand iets waarschijnlijk het best te zien is!

● Uitleg vooraf
Geef van tevoren duidelijke uitleg aan de kinderen over:
– het gebruik van de natuurkalender;

– de notatiemogelijkheden: in dagboekvorm, in het natuurkalenderschrift;

– de toevoeging van beeldmateriaal (óók de illustraties van het kopieerblad);

– de richtdata op het kopieerblad.