Wat spreken we af?

0
Seth uit groep 5 is al een tijdje regelmatig ziek. Deze week is hij nog helemaal niet naar school gekomen. Zijn leerkracht, Marlies, weet dat zijn moeder met hem naar de huisarts is geweest. Na schooltijd wordt Marlies gebeld door de moeder van Seth. Ze vertelt haar huilend dat alles in een stroomversnelling is gekomen sinds ze naar de huisarts zijn geweest. Na onderzoek in het ziekenhuis is gebleken, dat Seth leukemie heeft. Hij wordt direct behandeld en zal voorlopig niet naar school komen. Marlies is vreselijk geschrokken en toont haar medeleven. Als ze de telefoon neerlegt, kan ze haar tranen niet meer tegenhouden... En zo begint het vierde artikel in de serie over bijzondere gesprekken met ouders, die in jaargang 29 van het Praxisbulletin verschijnt. Aflevering 4: over het contact met de ouders van een ernstig ziek kind.

Kleuteryoga

0
Dit artikel beschrijft een yogales voor ieder seizoen en speelt op die manier tegelijk in op het in kleutergroepen nog altijd populaire werken met thema’s. Belangrijke bouwstenen van yoga - zoals inspannende en ontspannende yogaoefeningen, aandacht voor de ademhaling en ontspannende massageoefeningen - zijn op een speelse wijze in de lessen vervlochten.

Een clip in de klas

0
Leren luisteren. Het is een taalvaardigheid, die leerlingen niet zonder meer leren. Luistervaardigheid is een onderdeel van het taalonderwijs op de basisschool. Leerlingen moeten aan het eind van groep 8 in staat zijn om op verschillende manieren te luisteren: begrijpend luisteren, kritisch luisteren (of selecterend luisteren). Dit doen ze door te luisteren naar verschillende soorten luisterteksten. In dit artikel staat de songtekst centraal.

Zon vriendelijke dikzak

0
Herm wordt beer genoemd. Kinderen vertellen mij, dat Herm altijd eerst bromt als een beer en dan alles voor je doet. ‘En mees, Herm is een knuffel! Voor échte beren moet je bang zijn... In een bos met beren moet je ook bellen aan je schoenen binden, want dan horen ze je aankomen. En als ze geen grote honger hebben, dan willen ze je gelukkig niet zien.’ ‘Olifanten zijn mijn lievelingsdieren. Ze spelen trompet en kunnen vliegen,’ zegt Maria.

Buiten in december

0
In jaargang 29 van het Praxisbulletin wordt in elk regulier nummer een natuurkalender als kopieerblad opgenomen. (Niet in het themaboek, dat in februari 2012 verschijnt.)

Schrijven is meer dan bewegen alleen

0
Tegenwoordig wordt er in het onderwijs vaak van uitgegaan, dat kennis belangrijker zou zijn dan vaardigheid. Zo zou bij het schrijfonderwijs de kennis van de lettervorm voldoende zijn om tot een goed handschrift te komen. De beweging, de vaardigheid zou van geen belang zijn. In dit artikel wordt stilgestaan bij het belang van schrijfpatronen, de schakel tussen de vrije bewegingsoefeningen en het eigenlijke schrijven.

Voetbal uit Malawi

0
Aron mag deze keer de aftrap nemen, omdat hij de bal heeft meegenomen. Hij schopt de bal in een mooie, rechte lijn naar Mtoto. Mtoto rent met de bal vooruit, ontwijkt twee tegenstanders en schiet de bal dan weer terug. Aron vliegt vooruit met de bal. Het doel is nu heel dichtbij! Vanuit zijn ooghoeken ziet hij zijn tegenstanders op hem af rennen. ‘Schieten, Aron. Nu!’ hoort hij Mauri roepen. Hij speelt de bal voor zijn rechterbeen, mikt en... schopt de bal recht het doel in. Goal!

Het karige kerstdiner

0
Het kerstdiner is een van de hoogtepunten van het jaar. Sommige mensen zijn al weken van tevoren bezig met het treffen van voorbereidingen hiervoor. Meestal levert dat goed geplande kerstdiner uiteindelijk toch nog veel stress op. In veel keukens wordt er ruzie gemaakt, vlak voordat het kerstfeest gaat beginnen. En in sommige gevallen loopt het kerstdiner zelfs helemaal in het honderd. Ook in dit toneelstuk gaat er van alles mis. Totdat duidelijk wordt, dat de échte kerstgedachte uitkomst kan bieden...

Extra kerstverhaal: Kun je pesten, pest dan mee

0
Een kersttoneelstuk voor leerkrachten en ouders. Hier vindt u een extra kersttoneelstuk van ongeveer 35 minuten. Herman, Femmy, Victoria en Reinier winnen een kerstvakantie op het zomerse Santa-Beach. Dat is de start van allerlei verwikkelingen waarin de Kerstman een grote rol speelt.

Wat witte kaarsen

0
Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.