Praktisch maandblad voor primair onderwijs
Home Tags Pesten

Tag: pesten

Werken aan sociale veiligheid

0
Pesten zal nooit helemaal uit te bannen zijn. Maar we weten wel steeds beter wat er nodig is om een positief sociaal klimaat te creëren waarin pesten minder voorkomt. In dit artikel vindt u zeven aanbevelingen voor het creëren van zo’n klimaat.

Werken aan sociale veiligheid

0
Pesten zal nooit helemaal uit te bannen zijn. Maar we weten wel steeds beter wat er nodig is om een positief sociaal klimaat te creëren waarin pesten minder voorkomt. In dit artikel vindt u zeven aanbevelingen voor het creëren van zo’n klimaat.

Wat is er met Mo aan de hand?

0
Steeds meer scholen maken kennis met Positive Behavior Support, een schoolbrede, systematische onderwijsaanpak die tot doel heeft een positieve en gezonde leeromgeving te creëren voor leerlingen en leerkrachten.

Extra kerstverhaal: Kun je pesten, pest dan mee

0
Een kersttoneelstuk voor leerkrachten en ouders. Hier vindt u een extra kersttoneelstuk van ongeveer 35 minuten. Herman, Femmy, Victoria en Reinier winnen een kerstvakantie op het zomerse Santa-Beach. Dat is de start van allerlei verwikkelingen waarin de Kerstman een grote rol speelt.

Emotie in de klas

0
De Dramatheek is een nieuwe rubriek op de website van het Praxisbulletin. Elke maand vindt u hier een nieuwe spelsuggestie, waarbij we ons dit schooljaar op emoties richten. Toneelspelen, maar ook het kijken naar toneel heeft alles te maken met emoties. Als we ons in de situatie en de gevoelens van een personage kunnen inleven, dan komt dat, omdat we de emoties herkennen, ook al hebben we wellicht zelf nooit de problemen meegemaakt, die we op het toneel zien. De spelsuggesties in de Dramatheek bieden een invalshoek, van waaruit u kunt toneelspelen met de klas. Tegelijkertijd bieden ze een mooie manier voor het kweken van meer wederzijds begrip. In dit inleidende artikel wordt een spelsuggestie uitgewerkt rondom pesten. Een complex onderwerp, waar meerdere emoties meespelen. Zo krijgt u een beeld van wat u elke maand op de website kunt verwachten.