Steeds meer scholen maken kennis met Positive Behavior Support, een schoolbrede, systematische onderwijsaanpak die tot doel heeft een positieve en gezonde leeromgeving te creëren voor leerlingen en leerkrachten.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel