Inleiding op een schoolbreed project om met uw leerlingen te werken aan een duurzame samenleving.

 

27-05-06-01

Foto: © NASA,Visible Earth (www.visibleearth.nasa.gov)

Inleiding

People, planet, profit… Drie Engelse woorden, die we de laatste jaren steeds vaker horen, in combinatie met duurzame ontwikkeling. Sommige mensen associëren duurzame ontwikkeling met An Inconvenient Truth (van Al Gore) of met Cradle to Cradle (van William McDonough en Michael Braungart). Anderen denken hierbij aan de Wereldwinkel, Max Havelaar-bananen of windenergie.
Maar wat betekent duurzame ontwikkeling voor de kinderen in het basisonderwijs? En nog veel belangrijker: wat kunnen of moeten ze ermee?
Het antwoord op deze vragen vindt u in eerste instantie bij uzelf. Want wat wilt u uw leerlingen meegeven over de mensen op onze planeet Aarde en de wijze waarop die mensen omgaan met elkaar en met de natuur?
Voor mij is onderwijzen méér dan ervoor te zorgen dat kinderen leren lezen, netjes leren schrijven, hun vinger opsteken als ze iets willen vragen of zuinig zijn met de spullen van een ander.
Onderwijzen is: de tijd nemen om kinderen in aanraking te laten komen met én kennis te laten nemen van de wereld om hen heen. Zodat kinderen zich niet automatisch schikken naar het bestaande, maar de kans krijgen om op te groeien tot kritische wereldburgers. Wereldburgers, die hun eigen verantwoordelijkheid kennen én die verantwoordelijkheid ook durven te nemen, om zo een constructieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.
Met een schoolbreed project hopen wij u handvatten te geven om met uw leerlingen te werken aan deze duurzame samenleving. De Engelse termen people, planet en profit staan voor: mens, aarde en winst. En hebt u behoefte aan themaprojecten per bouw rond duurzame ontwikkeling? Ook die zijn opgenomen in dit themaboek.

Ik wens u namens de auteurs veel plezier bij het werken aan de diverse projecten en hoop dat het bij leerlingen, leerkrachten én ouders een bewustwordingsproces in gang zal zetten. Te beginnen bij uzelf!

Pepijn Dousi, schoolleider
en betrokken bij de Stichting Nu & Later