Praktisch maandblad voor primair onderwijs

Een duurzame school; praktijkverslag

0
Ecoschool De Molenvliet is een voorbeeld van een "duurzame school".

Naar een didactisch model een duurzame ontwikkeling

Beschrijving van een didactisch model voor lessen duurzame ontwikkeling. In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van een didactisch model voor lessen duurzame ontwikkeling. Gebruik van het model is een mooie manier om leerlingen én leerkrachten én schoolleiders te laten nadenken over de toekomst.

Duurzaam leren

0
Lang geleden, toen ik op school zat, kreeg ik les in aardrijkskunde door eerst een plattegrond te bekijken van de klas, daarna van de school, vervolgens van de buurt en daarna steeds verder: Scheveningen, groot Den Haag, Nederland, Europa, de wereld. Het was inzichtelijk en we begrepen steeds beter hoe de wereld in elkaar zat.

Afdeling: Winst

0
Na de algemene introductie voor de hele school gaan de lessen in groep 1-3 van start, met materialen en opdrachten in een ecozak.

Afdeling: Aarde

0
Na de algemene introductie voor de hele school gaan de lessen in groep 1-3 van start, met materialen en opdrachten in een ecozak.

Uitbreiding: I teach the future!

0
Leren voor duurzame ontwikkeling... Het klinkt zo eenvoudig. Maar is dat ook zo?

Uitbreiding: Het Ministerie van Aarde, Mens & Winst (handleiding)

0
Handleiding voor een schoolbreed project om met uw leerlingen te werken aan een duurzame samenleving.

Afdeling: Mens

0
Na de algemene introductie voor de hele school gaan de lessen in groep 4-6 van start, met materialen en opdrachten in een ecozak.

Uitbreiding: Op is op en weg is weg

0
Een lied om het project "Op is op en weg is weg!" wat "luchtiger" te maken of ter illustratie van de verschillende onderwerpen. Ook bruikbaar bij de afronding/afsluiting van het project.

Beperkt houdbaar

0
Beschrijving van een project over bewaren van voedingsmiddelen, waarin leerlingen van de bovenbouwgroepen zélf op onderzoek gaan. Het kan uitmonden in een schoolpresentatie.