Handleiding voor een schoolbreed project om met uw leerlingen te werken aan een duurzame samenleving.

Lees ook de uitbreiding

Bij dit artikel hoort een online uitbreiding. Klik hier om het artikel te lezen.

Handleiding

Start

• Brief 1
De minister-president van Nederland stuurt een dringende oproep naar de kinderen van uw school. Er is een nieuw ministerie: het ministerie van Aarde, Mens & Winst. Maar er ontbreekt nog een minister. De minister-president wil graag weten welke opdracht hij deze nieuwe minister kan geven op het gebied van duurzame ontwikkeling.

• Aanbieding
U kunt de brief van de minister-president op verschillende manieren aanbieden:
– De aanbieding gebeurt centraal, met alle groepen bijeen, waarbij een collega de postbode speelt, die de brief komt voorlezen.
– De brief wordt in de groepen door de leerkrachten voorgelezen.

Tijdpad

We noemen de volgende aandachtspunten:
– Voor iedere groep zijn er acht tot tien opdrachten uitgewerkt. Iedere leerkracht kan zelf een keuze maken uit deze opdrachten.
– Dit project is geschikt om drie tot vier weken mee aan de slag te gaan.
– De kennisgebieden – zoals natuuronderwijs en wereldoriëntatie – komen uitgebreid aan bod. Het is misschien een optie, om de lessen van het project te laten plaatsvinden op tijden, waarop u deze kennisgebieden op het rooster hebt staan.
– Spreek met uw collega’s van tevoren af hoeveel opdrachten iedere groep minimaal gedaan moet hebben.
– In het geval van veel combinatieklassen kunt u de opdrachten prima onderling verdelen.

Tussentijds

• Brief 2
Halverwege het project stuurt de minister-president nogmaals een brief. Hierin moedigt hij de kinderen aan om hun best te doen op de eindpresentatie. (Deze brief is extra en kan eventueel worden weggelaten.)

• Logo
In de tweede brief staat de instructie over het logo. Als u die brief wilt laten vervallen, maar u wilt wél dat het logo onderdeel van het project is, dan moet u dit onderdeel dus op een andere manier invoegen!

Afsluiting

• Eindpresentaties
Een schoolproject afsluiten met de hele school is een mooi streven. Ook voor ouders en andere belangstellenden is het goed om te zien welke thema’s de school aanbiedt. Kies als team voor een eenduidige presentatievorm. U kunt het zo uitgebreid maken als u zelf wilt. Bij iedere bouw staan suggesties voor de eindpresentatie.

• Samenwerken
Maar één ding is een must: het nieuwe logo voor het ministerie van Aarde, Mens & Winst (AM&W) moet af! Iedere bouw levert een onderdeel van het logo. Het is aan het team van uw school om te kiezen hoe de presentatie van het logo zal zijn. Wellicht is het in dit geval raadzaam om ook creatieve ouders bij het project te betrekken!
Geef het (lege) logo vanaf het begin een centrale plaats in de school, zodat kinderen en ouders weten waar in de projectweken naartoe wordt gewerkt. Tijdens de eindpresentaties staat het (nieuwe) logo dan symbool voor de samenwerking tussen de verschillende groepen.

• Brief 3
Met deze brief bedankt de minister-president alle kinderen van de school voor het vele werk. De minister is gevonden en kan aan de slag!

Lied

Aan het eind van het schoolbrede project is een lied opgenomen. Een slotlied, dat geschikt is voor de hele school. U kunt dit lied gebruiken als inleiding op het project, maar ook als afsluiting. (Zie voor tekst en notatie en het downloaden van de geluidsbestanden de internetuitbreiding Het ministerie van Aarde, Mens & Winst.)