Ivar en Suzanne werken allebei in een groep 7/8 (Ivar in Ouwe Syl en Suzanne in Twijzel) en hebben de minor Frysk gevolgd. Suzanne volgt nu nog de opleiding tot docent Frysk aan de NHL STENDEN in Ljouwert.

Wat is de thuistaal van de meeste kinderen?
Negen op de tien kinderen spreken thuis Frysk. Dat biedt een mooie basis voor de Fryske lessen, we kunnen meer verdiepen in plaats van alleen de Fryske taalvaardigheden aanleren.

Is het Frysk leren spreken en schrijven, naast het Nederlands, verwarrend voor de kinderen?
Frysk heeft geen negatieve invloed op het Nederlands schrijven. De kinderen zijn zo gewend aan de Nederlandse schrijftaal en het overgrote deel van de lesmethodes heeft ook Nederlands als voertaal. Wel zien we dat kinderen regelmatig de Fryske schrijf- en spreektaal ‘vernederlandsen’.

Waarom is het belangrijk dat kinderen ook Frysk leren?
Als we vanuit onszelf kijken dan is het echt ‘de taal fan it hert’, de taal van ons hart. Het is geweldig dat wij en de kinderen gewoon de tweede officiële taal van Nederland beheersen en daar mogen we ‘grutsk’ op zijn. We merken dat het voor kinderen vertrouwd en fijn voelt om Frysk te kunnen spreken, de taal die het dichtst bij henzelf ligt. Het geeft ons een gevoel van vrijheid om onze moedertaal te kunnen spreken, daarnaast is het aan ons en de kinderen om de taal te laten voortbestaan.

Heb je een leuke Fries Tongbreker?
Rearikke rierreljirre.