Johanne Bree is leerkracht van een internationale schakelklas (ISK)

Waarin verschilt de ISK echt van het reguliere onderwijs?
Een groot verschil is uiteraard dat de nadruk bij een ISK op het leren van de Nederlandse taal ligt. Dat maakt je ook heel bewust van onze taal en je manier van communiceren. Je bent constant alert: begrijpen de kinderen wat ik zeg? Moet ik mijn taalgebruik aanpassen, langzamer spreken of woorden verduidelijken? Als je iets uitlegt met ‘moeilijke’ woorden en lange zinnen aan kinderen die nog niet zo lang in Nederland zijn, komt de boodschap niet over en sla je de plank mis.

Wat maakt werken op een ISK voor jou aantrekkelijk?
Het is nooit saai! De ene les heb je een groep die net in Nederland is en nog geen woord Nederlands spreekt, in een andere les sta je voor een groep die al bijna uitstroomt naar het reguliere onderwijs. En allemaal hebben ze iets anders nodig. Daarnaast vind ik het heel leuk om zoveel verschillende talen, culturen, achtergronden en mensen te leren kennen. Het verrijkt mij als mens enorm.

Heb je tips voor het reguliere onderwijs?
Niet iedereen is op de hoogte van het bestaan van een ISK. Dat is jammer, want voor een aantal kinderen dat na groep 8 uitstroomt, kan het zinvol zijn om, voor de overstap naar het voortgezet onderwijs, eerst nog een jaar de taal beter te leren spreken, schrijven en lezen. Neem eens een kijkje bij een ISK!