Het artikel in het Praxisbulletin is het derde in een reeks van drie over het ontwerpen van een krachtige leeromgeving in de basisschool.
In het eerste artikel en het tweede artikel stond het rekenonderwijs centraal. Aan de hand van zeven pijlers werd beschreven waaraan een leeromgeving moet voldoen om kinderen optimale ontwikkelingskansen te kunnen bieden.
In het derde en laatste artikel in deze reeks worden de zeven pijlers benut voor het ontwerpen van een krachtige leeromgeving in het vakgebied aardrijkskunde.
In deze internetuitbreiding vindt u het in het bladartikel gebruikte lesmateriaal: een topodomino met de bijbehorende spelregels.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Uitbreidingen

Topo-domino

U kunt het dominospel in de vorm van een Excel-bestand downloaden. Het bestand vindt u hierboven in de lijst onder de naam ‘Topodomino’.

Toelichting bij het ontwerpen en/of afdrukken van het Topo-dominospel

(Deze toelichting is ook opgenomen in het Excel-bestand.)

Speelstenen afdrukken

Op het laatste blad van de spreadsheet (zie de tabbladen onderaan het scherm) staan de uiteindelijke speel”stenen”. Deze kunnen worden afgedrukt (4 pagina’s met in totaal 28 stenen, elk met twee vakjes), waarna de stenen (of kaartjes) kunnen worden losgesneden (bij voorkeur eerst lamineren en dan kleiner snijden).

Speelstenen aanpassen

Als u de speelstenen wilt aanpassen (bv. namen uit Zuid-Nederland vervangen door namen uit een andere regio, of om het complexer te maken, of om een werelddomino te maken), kan dat in het ontwerpblad categorieën. Als daar nieuwe namen of begrippen worden ingetikt, voert Excel die automatisch door naar de speelstenen. Alleen de plaatjes (kaartjes, foto’s) worden niet automatisch gekopieerd. Deze moet u via “kopiëren/plakken” zelf op de goede plaats plakken.

Spel groter maken

Dit domino telt zeven categorieën (vergelijkbaar met een traditioneel dominospel, met waarden van 1 t/m 6 en 0). Het aantal categorieën kan uitgebreid worden. Daarvoor kan het blad met het blanco schema gebruikt worden, waarop alle verschillende combinaties van het traditionele domino zijn weergegeven.

Spelregels

Doel van het spel

Als eerste al je dominostenen op een goede plaats neerleggen.

Speelwijze

– Speel in groepjes van drie, vier of vijf.
– Wijs een speler aan die begint met uitdelen. De speler links naast de deler begint straks het spel.
– De domino”stenen” worden geschud.
– Bij 3 spelers krijgt iedereen 7 stenen.
– Bij 4 spelers krijgt iedereen 6 stenen.
– Bij 5 spelers krijgt iedereen 5 stenen.
– Houd je stenen geheim voor je medespelers!
– De overgebleven stenen worden omgekeerd op een stapel gelegd. De deler draait de bovenste steen om en legt deze midden op de tafel.
– Iedere speler legt om de beurt één passende steen aan. Je moet steeds uitleggen waarom de steen erbij past. Het moet over aardrijkskunde gaan! Dus bv.: “Utrecht en Groningen kunnen aan elkaar, want het zijn allebei steden.” Of: “Het zijn allebei provincies.”
– Niet goed: “Amsterdam en Alkmaar beginnen allebei met een A.”
– Je mag de atlas gebruiken.
– Als je niet kunt aansluiten, pak je een nieuwe steen van de stapel. Deze mag je meteen neerleggen als je kunt, anders gaat de beurt voorbij.
– De speler die het eerst al zijn stenen kwijt is, wint.
– Leg daarna samen de stenen die over zijn, aan elkaar vast, totdat ze allemaal op zijn.

U kunt de spelregels als pdf-bestand downloaden door op de link in de lijst hierboven te klikken.

Veel plezier!