Praktisch maandblad voor primair onderwijs
Home Tags Geschiedenis

Tag: geschiedenis

Succes herhalen

0
Als kinderen leren lezen, gaat er vaak veel aandacht uit naar de fouten die zij maken. Dáár wordt op geoefend. Maar dat is niet altijd zinvol. Totdat leerlingen het leesniveau hebben bereikt dat ze eind groep 3 zouden moeten hebben, is het beter om vooral te oefenen op wat goed gaat. Onderzoeksresultaten en tips.

Leerlijnen gekoppeld aan uitstroomniveaus

0
Leerlijnen die zijn gekoppeld aan uitstroombestemmingen, geven een goede indicatie om een ontwikkelingsperspectief per kind op te stellen. In dit artikel leest u hoe u met behulp van dergelijke gekoppelde leerlijnen uw onderwijs nog beter vorm kunt geven.

De watersnoodramp

Beschrijving van de les De watersnood, bij het gelijknamige canonlied, dat handelt over de Watersnoodramp van 1953. Totaalpakket, waardoor kinderen zich kunnen inleven in de gebeurtenis, de leerstof dichterbij komt, de ramp tastbaar wordt en de geschiedenis een ‘gezicht’ krijgt.

Geschiedenis begint vandaag

0
Rondwandeling, waarin kunst en geschiedenis elkaar ontmoeten. Door het beleven van kunst komt geschiedenis tot leven. Een praktijkverslag.

Leve de koningin!

Hoe zit Nederland staatkundig in elkaar? En wat is typisch Nederlands? Twee uitgewerkte lessuggesties rond Koninginnedag.

Schipbreuk

In dit artikel geven wij u achtergrondinformatie over de noodlottige reis van de Batavia, de Oost-Indiëvaarder van de VOC, die in de zeventiende eeuw schipbreuk leed. Aan dit spectaculaire geschiedenisonderwerp hebben we vervolgens een les gekoppeld, die voor de kinderen informatief is en divers qua werkvormen en leerdoelen.

Uitbreiding: Vergane schepen

0
Artikel over de unieke en boeiende onderwijsmogelijkheden, die de maritieme archeologie biedt. Met achtergrondinformatie en opdrachtkaarten, voor een spannende ontdekkingstocht door de wereld van vergane schepen.

Vergane schepen

0
Artikel over de unieke en boeiende onderwijsmogelijkheden, die de maritieme archeologie biedt. Met achtergrondinformatie en opdrachtkaarten, voor een spannende ontdekkingstocht door de wereld van vergane schepen.