Pascal Frank is voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Delta De Bilt. Ook is hij schoolleider van basisscholen de Startbaan in Soesterberg en de PWA Soest.

Waarom ben je voorzitter van de GMR geworden?

Met mensen werken en beleid ontwikkelen is echt mijn passie. Verder vind ik het belangrijk om iets voor anderen te betekenen en het verschil te maken. Mede hierom ben ik als ouder in de MR gegaan van de school van mijn kinderen. Als voorzitter van de GMR heb ik de kans om vanuit mijn ervaring en kennis bij te dragen aan het grotere geheel.

Wat is je belangrijkste wapenfeit tot nu toe?
De relatie tussen het bestuur van stichting Delta en de GMR is open, eerlijk en positief. Ik vind het ook belangrijk dat er korte lijntjes zijn tussen de GMR en de Raad van Toezicht, zodat er een totaalbeeld van de stichting ontstaat. Dit is niet zozeer om controle uit te oefenen, maar om te sparren over belangrijke thema’s, zoals de toekomst van de stichting. Het periodieke contact tussen de RvT en de GMR is, denk ik, mijn grootste wapenfeit. Het gevolg daarvan is dat stichting Delta De Bilt mijns inziens goed loopt.

Hoe ga je om met GMR-plannen die niet per se voordelig zijn voor je eigen school?
Dit is nog niet voorgekomen, maar stel, dan verwacht ik dat ik blijf kijken naar het grotere geheel. Dat is belangrijk als GMR-lid, maar als persoon zit ik ook zo in elkaar.