Shirley Mathon is leerkracht bij Visio onderwijs Breda, een school voor visueel en verstandelijk beperkte kinderen.

Wat maakt het speciaal basisonderwijs zo bijzonder?
De doelgroep vraagt om een specifieke benadering. Door de visuele, verstandelijke en vaak motorische beperking is deze benadering maatwerk. Daarvoor spreek ik mijn creativiteit en vindingrijkheid aan. Daar giet ik dan een jus van aandacht, geduld en plezier overheen. Het is zo speciaal, dat ik na 27 jaar niet meer in het reguliere zou kunnen werken, denk ik.

Wat is het grootste verschil met het reguliere onderwijs?
Met de ontwikkelingslijn van een kind paraat in mijn hoofd kan ik ingaan op wat een kind in een bepaalde context laat zien. Het voelt als spelen, los van kaders werken, spontaan en passend. Ik geniet er echt van om te zien dat hun welbevinden daarvan groeit.

Wat kan het reguliere onderwijs leren van het speciale basisonderwijs?
Ten eerste: minder kinderen in een groep. Zo is er meer aandacht voor het individu. Verder veelvuldig ontdekkend leren, natuurlijk naast de vakken waarbij methodisch werken een must is.

Laat ook veel cultuur en muziek de school inwaaien. Dat raakt, daagt uit en is zo krachtig! Zo speel ik ukelele en gitaar en ga daar speels mee om, er is veel interactie en wat er dan gebeurt … Het laat kinderen lachen en het verbindt!