Spelen met woorden

Gedichten zetten aan tot nadenken en praten. Met de taal- en beeldoefeningen in dit artikel leert u de kinderen spelen met woorden.

Uitbreiding: De rode draad op schoolkamp

Beschrijving van een schoolkamp, met als (letterlijk) thema: een rode draad. Over het creatief invullen van een schoolkamp, op een andere manier dan gebruikelijk.

Kodu in de klas

Gaming, ingezet als leermiddel. Over het programmeren van je eigen computergame. Een project met enorme leerwinst!

Als ik de woorden had

De kinderen zingen en spelen een liefdesliedje, maar met een klassieke achtergrond. Voor alle kinderen die ‘op elkaar’ zijn!

Op pad in de stad

Beschrijving van de inhoudelijke, organisatorische en didactische aspecten van een stadsexcursie, waarbij kinderen zelf initiatieven kunnen ontplooien. Het Praxisbulletin-artikel poogt de waarde van een stadsexcursie aan te geven. Het bespreekt de inhoud, organisatie en didactiek van de stadsexcursie, startend vanuit de belevingswereld van het kind. Onderwerpen uit allerlei vakgebieden komen aan bod: historie, architectuur, natuur, kunst, cultuur, taal, enz. Het zijn ook thema’s die vragen bij de kinderen oproepen, waardoor ze hun leefomgeving beter leren kennen. Tegelijkertijd tracht het artikel de drempel bij de lezer te verlagen om zelf een stadsexcursie op te zetten. In deze internetuitbreiding vindt u als voorbeeld het achtergrondverhaal over de ontwikkeling van de stad Groningen. Alle in het bladartikel genoemde inhoudelijke elementen van een stadsexcursie komen hierin aan bod (groei, architectuur, kunst, stratenpatroon, straatnamen, natuur en waterwegen).

Uit de praktijk: Woordsoorten benoemen

Weinig kinderen zullen razend enthousiast aan de slag gaan met een opdracht als ‘onderstreep alle werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige naamwoorden in de goede kleur’. Dat kan creatiever!

Uitbreiding: Schrijftips van Jacques Vriens

Speciaal voor dit themanummer schreef Jacques Vriens tips en opdrachten waarmee de kinderen kunnen oefenen met het schrijven van een verhaal.

Email van de Sint

Sint heeft technische problemen en zit met de handen in het haar. Een noodkreet aan de kinderen leidt tot verbluffende oplossingen. Negen spannende techniekopdrachten voor de sinterklaastijd!

VN-Vredeslied

Rond de kerstdagen zijn we vaak extra bezig met bezinning en vredeswensen. Dit lied daagt u en de kinderen uit na te denken over serieuze zaken...

De olympische winterspelen

Leuke, korte lesideeën waarbij de officiële website van de Olympische Spelen een grote rol speelt.