Veel leerkrachten zijn zoekende hoe ze tablets een plaats kunnen geven binnen het onderwijs. In deze negendelige serie willen we u rondom verschillende onderwerpen inspireren.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel

Rubriek: Tablet in de klas

Lees ook de andere artikelen uit deze rubriek.

Apps voor kleuters

Taalonderwijs

Muziek

Aardrijkskunde

Digital storytelling