Veel leerkrachten zijn zoekende hoe ze tablets een plaats kunnen geven binnen het onderwijs. In deze negendelige serie willen we u rondom verschillende onderwerpen inspireren.

Rubriek: Tablet in de klas

Lees ook de andere artikelen uit deze rubriek:

Taalonderwijs

Muziek

Aardrijkskunde

Lezen

Digital storytelling