Pretpakketuitbreiding: Kerstmis en varia.

Bedoeling

Dit kopieerblad – dat geheel zelfstandig te maken is – kan ingezet worden als pretpakketopdracht. Het kan echter ook gebruikt worden bij een leesles of een schrijfles over kerst.

Klik op deze link om de afbeelding te downloaden.

Afdruktip: Als u het grote kopieerblad rechtstreeks vanaf het scherm afdrukt, zal het te groot geprint worden. Sla de afbeelding eerst op uw computer op door er met de rechtermuisknop op te klikken. Druk hem vervolgens vanaf uw computer af op 100% grootte.

Benodigde materialen

– werkblad
– tekenmateriaal
– schaar
– schrijfmateriaal

Instructie

Kerstmemory

• Spelregels
U vraagt de kinderen of zij het spel Memory® kennen. U herhaalt de spelregels. (Of u laat een kind de spelregels uitleggen.)
Bij Memory® wordt een stapeltje kaartjes geschud en (op z’n kop) verdeeld over de tafel. Ieder kind mag in zijn (of haar) beurt twee kaartjes omdraaien. Staat op deze kaartjes dezelfde afbeelding? Dan mag het kind de kaartjes houden en krijgt het nóg een beurt. Wie de meeste kaartjes verzameld heeft, heeft gewonnen.

• Werkwijze
De kinderen zien op het kopieerblad al een paar plaatjes. Maar er missen er nog een paar. De kinderen bedenken nóg vier plaatjes, die te maken hebben met kerst en tekenen (en kleuren) die (twee keer) op het kopieerblad. Dan knippen ze alle plaatjes uit.
De kinderen spelen in tweetallen het spel.
Suggesties voor de kinderen om te tekenen: een bel, een piek, een kerststal (of een van de figuren in de kerststal), een kerstkrans, een rendier, enzovoort.

Sudoku

De kinderen kunnen van het kopieerblad ook een kerstsudoku maken. Aan de linkerkant van het werkblad staan een voorbeeld en een paar oefensudoku’s. In ieder vakje moet een ander plaatje komen. Dezelfde plaatjes mogen zowel horizontaal als verticaal niet op dezelfde rij voorkomen!

Vervolgactiviteiten

• In plaats van het spel Kerstmemory te spelen, kunnen de kinderen ook de woorden proberen op te schrijven, die bij de plaatjes horen. Ook dan werken er steeds twee kinderen samen: één kind laat het plaatje zien en het andere kind schrijft het woord op. De kinderen kijken samen na of de woorden goed geschreven zijn. (Hierbij kunnen de dubbele plaatjes vervallen.)

• Laat de kinderen de plaatjes op een vel papier plakken en de bijbehorende woorden ernaast schrijven. De kinderen kunnen elkaar helpen, als ze een woord moeilijk vinden. (Of u schrijft dit woord op het bord.)

• Laat de kinderen een verhaal bedenken bij een paar plaatjes uit het spel Kerstmemory. Dit verhaal kunnen ze naspelen (of uittekenen).