Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Muziek

Dichter worden

Refrein:
Zou jij dichter willen worden,
weten wat een dichter doet?
Luister dan maar naar dit liedje,
want dan weet je hoe het moet.

1 Eerst natuurlijk goed bedenken
waar ’t gedicht voor is bedoeld.
Over iets dat echt bij jou hoort,
wat je diep van binnen voelt!

Refrein

2 Zoek dan naar de mooiste woorden,
zoek wat past bij jouw verhaal!
Zoek alléén maar mooiste woorden,
zoek naar echte “dichtertaal”.

Refrein

3 Zorg ook, als je wilt gaan dichten,
dat het als een liedje klinkt,
zó, dat als je voor gaat dragen
alles klinkt alsof je zingt!

Refrein

4 Laat het ook een beetje rijmen:
eind, begin of middenin.
Elke regel, om de regel
of alleen de laatste zin.

Refrein

5 Ga het nu maar eens proberen,
kijk maar eens of alles klopt.
Wie weet, zit er wel een dichter
ergens diep in jou verstopt!

Refrein

De liedjes beluisteren en downloaden

Hierboven in de lijst staan de liedjesbestanden. Als u ze aanklikt, opent op uw computer een programma om ze af te spelen. Hebt u dit niet, dan kunt u de liedjes uiteraard wel gewoon opslaan.

Liednotering

200809notenschrift

Lessuggesties

1 Het lied aanleren

Let op: voor deze activiteit dient u vooraf te zorgen voor een ingezongen versie van het lied (afspeelbaar op de computer of eerst over te zetten op een cd en daarna afspeelbaar op de cd-speler; belangrijk is daarbij de mogelijkheid om na elke regel de muziek op “pauze” te kunnen zetten).
U kunt een lied direct aanleren (regel voor regel voorzingen en nazingen), maar dat is niet altijd de meest spectaculaire manier. Het kan ook indirect, door rond de melodie en/of de tekst verschillende activiteiten te doen. Hierdoor komen de melodie en de tekst zo vaak voorbij, dat de kinderen die al een heel stuk kennen als het lied tenslotte gezongen gaat worden.
Dat kan met activiteiten rond de melodie van een lied, zoals grafische notaties en getekende melodielijnen. Maar het kan ook met de tekst, terwijl ondertussen de melodie te horen is.
Gebruik er een ingezongen versie van het lied voor.

Mogelijke activiteiten

Daarna wordt het lied gezongen door de kinderen.
Tip: met uitzondering van de laatste regel van het refrein beginnen alle regels in het lied op de tweede tel. Dat gaat wat makkelijker als u op de eerste tel met de vingers knipt of in de handen klapt. (“Een, twee, drie, vier, knip, Zou jij dichter willen worden, drie, vier, knip, weten wat een dichter doet?” Enz.)

2 Muziek maken met bodysounds

Eerste keer beluisteren
In het liedje worden vier belangrijke punten genoemd voor het maken van een gedicht.
Luister goed en schrijf die vier dingen op. (Het hoort echt bij je – “dichtertaal” – als een liedje – rijm.)

Tweede keer beluisteren
Laat alleen het refrein en couplet 1 horen. Welk eindrijm is er gebruikt? (Bij beide A-B-C-B).

Derde keer beluisteren
Is dat rijmschema bij alle coupletten hetzelfde? (Ja.)

Vierde keer beluisteren
Is in het lied ook beginrijm en middenrijm gebruikt? Beluister en bespreek het lied regel voor regel.

Refrein:
Zou jij dichter willen worden,
weten wat een dichter doet?
Luister dan maar naar dit liedje,
want dan weet je hoe het moet.

Couplet 2:
Het eerste woord van elke regel is steeds: zoek.
Couplet 5:
kijk maar eens of alles klopt.
Wie weet, zit er wel een dichterBespreek ook of kinderen vinden dat het daardoor “beter” klinkt.
Draag vervolgens zelf het lied een keer gesproken voor, om te laten horen dat het “als een liedje klinkt”.

Vijfde keer beluisteren
Is dit liedje zelf ook een gedichtje? (Qua metrum en rijm wel.)

Daarna wordt het lied gezongen door de kinderen.
Tip:met uitzondering van de laatste regel van het refrein beginnen alle regels in het lied op de tweede tel. Dat gaat wat makkelijker als u op de eerste tel met de vingers knipt of in de handen klapt. (“Een, twee, drie, vier, knip, Zou jij dichter willen worden, drie, vier, knip, weten wat een dichter doet?” Enz.)

3 Korte handleiding dichten

In het liedje worden vier criteria genoemd voor een gedicht:

– persoonlijk verhaal,
– “dichtertaal”,
– metrum,
– rijm.

Een altijd succesvolle manier om met kinderen gedichten te maken is om dat te doen naar aanleiding van muziek. In deze suggestie gebruiken we de in het lied genoemde criteria om gedichten te maken.

Werkwijze

Stap 1: spannend
Zoek muziek die spannend is (door de muziek zelf of door geluiden die erin gebruikt worden), die kinderen aan het fantaseren zet (filmmuziek doet het altijd goed).

Stap 2: gebeurtenis
Beluister de muziek met de kinderen. Geef daarbij als luisteropdracht te bedenken over welke gebeurtenis het in de muziek gaat. De kinderen leggen tijdens het luisteren hun hoofd op hun armen en houden de ogen gesloten.

Stap 3: verhaal
Direct daarna schrijven de kinderen op, welk verhaal zich volgens hen in de muziek afspeelde. Om te beginnen noteren ze hoe ze zich voelden bij de muziek. Daarmee voldoen zij al meteen aan criterium 1, want het gaat zo vanzelf over iets wat bij je hoort.

200809balloon1

Stap 4: dichtertaal
Om er dichtertaal van te maken (criterium 2) halen de kinderen daarna alle woorden weg, die niet per se nodig zijn.

200809balloon2

Stap 5: metrum
Ook schrijven de kinderen het verhaal in een bepaald metrum, bv. elke zin heeft vier lettergrepen.

200809balloon3

Stap 6: rijm
Tot slot kan het rijm nog versterkt worden.

200809balloon4