Praktisch maandblad voor primair onderwijs

Uitbreiding: In vliegende vogelvlucht

De trekvogel als onderwerp van natuuronderwijs. Twee kant-en-klare lessen voor de bovenbouw, als onderdeel van een veel groter project. Met alle informatie hierover en suggesties voor uitbreiding in de klas.

Uitbreiding: Ik doe en ik begrijp

Bewegen (doen, ervaren, handelen) is inzetbaar bij alle vakken. Over leren door bewegen. Met een groot aantal voorbeelden op het gebied van rekenen en taal voor de middenbouw.

Dichter worden

0
Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Beter lezen (1)

Tweedelige serie over het optimaliseren van de leesprestaties bij kinderen. Een aanpak voor de onderbouw (groep 1-4). Aflevering 1: vanaf het begin van het schooljaar tot aan de herfstsignalering.

Spelen met taal (2)

0
Tweedelig kinderboekenweekproject over poëzie. Pleidooi voor een leerlijn poëzie, een passend aanbod en een structurele plek voor rijmpjes, versjes en gedichten op de basisschool. Aflevering 2: activiteiten voor groep 5-8.

Spelen met taal (1)

0
Tweedelig kinderboekenweekproject over poëzie. Pleidooi voor een leerlijn poëzie, een passend aanbod en een structurele plek voor rijmpjes, versjes en gedichten op de basisschool. Aflevering 1: activiteiten voor groep 1-4.

Praxistips

0
Een tafeldoosje is handig voor kinderen die problemen hebben met het memoriseren van de tafels.

Krachtige werkplekleeromgevingen

Onderzoek naar de kwaliteitskenmerken van werkplekleeromgevingen, die het leren onderwijzen van aanstaande leraren krachtig kunnen bevorderen. Van "leverancier van stageplaatsen" naar "partners in leren". Met conclusies en aanbevelingen.

Uitbreiding: spelen met taal

0
Tweedelig kinderboekenweekproject over poëzie. Pleidooi voor een leerlijn poëzie, een passend aanbod en een structurele plek voor rijmpjes, versjes en gedichten op de basisschool. Uitbreiding: activiteiten voor groep 1-8.

Verpakkingen ontwerpen en maken

0
Vierdelige lessenserie over consumentenverpakkingen. Via verzamelen, bespreken, bouwplaten maken en bedrukken komen de kinderen tot een eigen ontwerp.