Praktisch maandblad voor primair onderwijs

Leren anders organiseren

0
Klassikaal frontaal lesgeven was jarenlang de norm. Je kunt je afvragen of verandering noodzakelijk is. Dit boek geeft geen waardeoordeel, maar wel veel handreikingen om je onderwijs anders te organiseren.

Spelen in uitdagende hoeken

0
De auteur en oud-kleuterleerkracht legt uit hoe je hoeken inricht, zodat de kinderen er vrijwel zelfstandig in kunnen spelen. Welke materialen zet je erin? Met welk doel richt je ze in? Hoe begeleid je het spel?

Met plezier naar school

0
Over ouderbetrokkenheid is veel geschreven vanuit het perspectief van de school. Met plezier naar school is echter geschreven vanuit het perspectief van de ouders: hoe kunnen zij bijdragen aan het schoolsucces van hun kind? Geschreven voor ouders dus, maar de vele voorbeelden en praktische tips zijn ook interessant voor professionals in het onderwijs.

Werk maken van gelijke kansen

0
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Maar hoe realiseer je dat in de praktijk? Werk maken van gelijke kansen zet op basis van onderzoek uiteen hoe je dit in het onderwijs vorm kunt geven. Het boek is makkelijk leesbaar en toepasbaar.

Liefde voor letters en lezen – Handboek stimulering geletterdheid

0
Dit is een handboek voor de stimulering van geletterdheid bij kinderen tussen 0 en 7 jaar. Na een korte leeswijzer wordt de lezer in twee hoofdstukken meegenomen naar functionele geletterdheid in de 21e eeuw. Wat houdt dit in en hoe ontwikkel je dit?

Wat doen goede leraren anders

0
Waarom is de ene leerkracht beter dan de andere? En wat is een goede leerkracht? Aan de hand van vijftien thema’s bespreken de auteurs, zelf ook leerkracht, de bouwstenen voor goed onderwijs.

Differentiëren, Pocketboek

0
Differentiatie is noodzaak. Een goede leerkracht past zijn lessen aan aan wat de verschillende kinderen nodig hebben. Maar toch blijkt uit onderzoek dat goed geplande en effectieve differentiatie ongrijpbaar is: er bestaan geen duidelijke uitgangspunten en strategieën voor goed differentiëren. Dit boek schept helderheid en helpt je verder.

Meesters van motivatie

0
In dit boek wordt uitgelegd hoe je de technieken die ontwerpers van computergames gebruiken kunt aanwenden in je lessen.

Op de schouders van reuzen

0
Wat je als leerkracht elke dag in de klas doet, doe je natuurlijk niet zomaar. Onderwijs is gebaseerd op wetenschap, kennis, ervaring en onderzoek. In dit boek voor leerkrachten in het basisonderwijs worden belangrijke wetenschappelijke inzichten over leren en onderwijzen op een praktische manier toegelicht.

De Kleutervriendelijke School

0
De Kleutervriendelijke School gaat in op de vraag of ons onderwijs aan kleuters eigenlijk wel deugt. Waar liggen zijn of haar onderwijsbehoeften?