Omgaan met digitalisering op school

Guus Beenhakker

436

Omgaan met digitalisering op school

Digitalisering: een doel of een middel? Hoe kan digitalisering het lesgeven makkelijker maken? Welke afwegingen en keuzes moet je maken? Past digitalisering binnen de visie van de school? En zo ja, hoe?

Dit boek geeft overzichtelijk weer wat digitalisering het onderwijs kan bieden en maakt op verschillende manieren een koppeling met de praktijk. Zo zijn er situatieschetsen en uitspraken, maar ook tips en tools. Het boek is daardoor snel en makkelijk leesbaar. Het biedt een compact overzicht. Voor verdieping is het minder geschikt, maar dat is wellicht juist een verademing als je een praktijkgericht beeld wilt krijgen van digitalisering binnen de school. Het is fijn dat er bijvoorbeeld tips voor handige apps worden gegeven. Maar dat vraagt natuurlijk op termijn wel om een update van het boek. Voor nu is het een goede start om praktisch om te gaan met digitalisering op de eigen school.

Praktische informatie

leerkracht

Omgaan met digitalisering op school
auteurs: Guus Beenhakker
uitgever: Instondo

In de boekenrubriek Lekker lezen bespreken we iedere maand verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas.