Op internet vind je de gekste feiten, in leesboeken de mooiste verhalen. Met deze opdracht gaan de kinderen met zowel feit als fictie aan de slag. Ze trekken een kaartje, en zoeken in fictieve boeken de mooiste verzinsels en op internet de gekste feitjes. En dat is niet alleen maar leuk, maar ook leerzaam, want de kinderen leren dat ze bij het zoeken naar feiten goed moeten kijken of de bron betrouwbaar is. Een leerzame les googelen, met tussendoor een kijkje in mooie leesboeken.

Downloads

Klik op de naam van het bestand om het te openen.