Praktisch maandblad voor primair onderwijs

Inhoudsopgave

0
Een overzicht van alle artikelen in het achtste nummer van Praxisbulletin jaargang 40.

Themapagina: Rekenen

0
De afgelopen jaren zijn er veel interessante rekenartikelen in Praxisbulletin verschenen. Denk aan: Rekenen met je jas aan, Het nut van kolomsgewijs rekenen en Zin en onzin bij materiaalgebruik in de rekenles. Die artikelen en nog veel meer hebben we verzameld op deze themapagina.

Kinderen laten groeien in communicatie

Wie goed kan communiceren is beter in staat om te leren en te groeien. Lessen in communicatie bieden kinderen inzicht in hoe communicatie werkt en wat ze ermee kunnen, ook of vooral in hun dagelijks leven. Wil jij weten hoe je kinderen kunt laten groeien in communicatie en hoe je ze enthousiast maakt voor deze lessen? Met de volgende tien tips zullen de kinderen je vragen wanneer de volgende les is!

Klein maar fijn

0
Het Friese plaatsje Tjerkwerd is een klein dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân. Er wonen zo’n 450 mensen. In het dorp vind je geen supermarkt, bakker of slager. Wel een basisschool, de christelijke basisschool De Reinbôge. Een school met 39 kinderen.

Kansrijk van groep 2 naar groep 3

0
Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kun je grote verschillen tussen kinderen zien. Een deel van de kinderen heeft nog een grote spelbehoefte, terwijl anderen al toe zijn aan het schoolse leren. Dit betekent dat leerkrachten goed moeten differentiëren en afstemmen op onderwijsbehoeften, en keuzes maken in de leerstof en de wijze waarop deze wordt aangeboden.

Een lekker broodje met … microben

Ook al zien we ze met het blote oog niet, alles om ons heen is bedekt met ontelbare micro-organismen. Bacteriën en schimmels en nog veel meer, zelfs in en op ons lichaam. Op welke voorwerpen vinden we het meeste microleven? En heeft het echt zin om je handen te wassen? Voer de experimenten uit voor het antwoord!

Aan de slag: Feit of fictie?

0
Op internet vind je de gekste feiten, in leesboeken de mooiste verhalen. Met deze opdracht gaan de kinderen met zowel feit als fictie aan de slag. Ze trekken een kaartje, en zoeken in fictieve boeken de mooiste verzinsels en op internet de gekste feitjes. En dat is niet alleen maar leuk, maar ook leerzaam, want de kinderen leren dat ze bij het zoeken naar feiten goed moeten kijken of de bron betrouwbaar is. Een leerzame les googelen, met tussendoor een kijkje in mooie leesboeken.

Erfgoed op het rooster

0
Cultuuronderwijs is belangrijk, het geeft kinderen de kans om talenten te ontwikkelen. Maar hoe voeg je het toe aan je toch al overvolle planning? In drie delen komen we met praktische tips hoe je dans, muziek en erfgoed kunt integreren in je onderwijs. Dit keer: geef kinderen met behulp van erfgoed meer zicht op hun eigen identiteit en leefomgeving.

Warme overdracht

0
Veel scholen volgen een vast draaiboek aan het einde van het schooljaar, als de groepsindeling eenmaal bekend is. Maar het kan met nét wat meer gevoel en oog voor de individuele kinderen. Zij gaan dan met vertrouwen het nieuwe schooljaar tegemoet, en jij kent je nieuwe groep alvast. Zo maken jullie samen een vliegende start en werk je aan een veilige leeromgeving.

Kennisupdate: Robots in het onderwijs

0
Het onderwijs is altijd in ontwikkeling en daarmee ook het onderzoek naar het onderwijs. In deze rubriek bespreken we telkens verschillende onderzoeksresultaten. Dit keer robots in het onderwijs en emotionele interacties met kinderen.