Praktisch maandblad voor primair onderwijs
Home Tags Doelen

Tag: doelen

Doelen stellen

Hoe stelt u als school passende ambities? In dit artikel leest u tips om doelen te stellen die passen bij de specifieke situatie op uw school.

Doelen stellen

Hoe stelt u als school passende ambities? In dit artikel leest u tips om doelen te stellen die passen bij de specifieke situatie op uw school.

Doelgericht werken

0
Elke les of activiteit dient een doel. Ook de tekenles of de gymles. En zelfs buitenspel! Kinderen zijn elke keer een stapje verder in iets kunnen, weten, begrijpen, verwerken, beoefenen, maken of doen. Hoe beter een leerkracht zicht heeft op dat “stapje”, hoe doelgerichter de instructie en de begeleiding zijn. Dus hoe groter het effect van de les is. Maar het is voor het effect van de les én de betrokkenheid ook belangrijk, dat de kínderen weten wat het doel is.