Een schoolbreed project over gezond eten, in het Engels.

Extra activiteit voor de onderbouw

Our favourite food: Class bar chart

Zet de Bar Chart What is your favourite food klaar op het bord. Maak samen met de klas een staafgrafiek. Vraag aan een kind What is your favourite food? Hou je duimen omhoog voor visuele ondersteuning. Het kind zegt My favourite food is … Kleur een hokje in op de grafiek. Dit kind vraagt het volgende kind What is your favourite food? Ga zo de hele klas door. Vul zo nodig de tabel aan met nieuwe favoriete voeding. Als kinderen in het Nederlands antwoorden herhaalt u samen het woord in het Engels. Help de kinderen bij het stellen van vraag en antwoord. Vraag aan het eind, What is our most favourite food? Let’s count how many children like …. What is our second favourite food?

Extra activiteit voor de bovenbouw

Hidden ingredients

Neem een aantal voedingsmiddelen mee naar school. Bekijk samen de ingrediënten. Door het product op internet op te zoeken, kunt u de ingrediënten per 100 gram bekijken.

Let’s check how much salt there is in each product. Do you know how much salt you need per day? (6 grams). Why is too much salt not healthy. It can cause kidney (nieren) problems, high blood pressure and heart problems.

How much sugar is in this product. It is not good to have more than 25 grams of sugar per day. In one glass of Cola there are around 25 grams of sugar (6 sugar lumps). In most fruit juices there are also around 25  grams of sugar per glass. Too much sugar can cause diabetics. It is also not good for your teeth.

You need some oils and fats, but not too much. 40 grams per day is okay.